Till startsidan

Studieservice vid laboratoriemedicin och Värmland biobank

Läs mer om hantering av prov.

Rådgivning upptill 1 timme är kostnadsfritt, övrig rådgivning samt all hantering, lagring och uttag debiteras forskningsprojektet eller den kliniska prövningen enligt aktuella prislistor som hittas vid rubrik prislistor nedan.

För att kunna hantera prov korrekt i varje enskilt forskningsprojekt eller klinisk prövning ber vi er att så snart som möjligt kontakta oss. Klicka på rubriken för respektive disciplin för att se hur du går tillväga.

Klinisk kemi

Klinisk kemi hanterar blodprov och andra kroppsvätskor  (ej cytologi) och om du behöver hjälp med hantering, utsökning eller analys av prov i forskningsprojektet eller den kliniska prövningen vill vi att du använder uppdragsblanketten (styrande dokument i Vida). Tanken med denna blankett är att du som beställare själv fyller i första delen och beskriver vad du vill ha hjälp med, så som omfattning, tidsplan och så vidare. Skicka blanketten med e-post till kontaktperson vid klinisk kemi. Därefter hjälps vi åt att fylla i övriga uppgifter.

Vid frågor eller annan rådgivning rörande studier kontakta kontaktperson vid klinisk kemi.

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi hanterar bakteriologi- och serologiprov samt svampar och parasiter. Vid önskemål om uttag av prov från klinisk mikrobiologis provsamlings eller hjälp med hantering av forskningsprov kontakta kontaktperson vid klinisk mikrobiologi.

Vid uttag av prov i biobanken för forskningsprojekt och kliniska prövningar krävs förutom etikgodkännande ett godkänt biobanksavtal, L1b blankett (biobanksverige.se), och en uttagsblankett (se rubrik Uttag av biobanksprov). I L1b blanketten beskrivs hur proven ska hanteras, vid mer omfattande forskningsprojekt eller kliniska prövningar kan kompletterande information behövas.

Klinisk patologi

Klinisk patologi hanterar vävnads- och cellprov. Vid önskemål om uttag av prov från klinisk patologis provsamling eller hjälp med exempelvis hantering och preparering av forskningsprov kontakta kontaktperson för klinisk patologi.

Vid uttag av prov i biobanken för forskningsprojekt och kliniska prövningar krävs förutom etikgodkännande ett godkänt biobanksavtal, L1a-blankett (word), och en uttagsblankett (se rubrik Uttag av biobanksprov). I L1a blanketten beskrivs hur proven ska hanteras, vid mer omfattande forskningsprojekt eller kliniska prövningar kan kompletterande information behövas.

Observera att klinisk patologi inte lånar ut klossar till forskningsprojekt eller kliniska prövningar annat än i undantagsfall. Viss upparbetning av paraffininbäddat material till forskningsprojekt eller kliniska prövningar kan komma att ske vid forskningslaboratoriet i Falun då tjänsten inte utförs inom region Värmland. Hantering av prov i Falun faktureras forskaren eller prövaren direkt därifrån.

Lagring av forskningsprov

Värmland biobank erbjuder lagringsplats i -70 och -20 frysar som är bevakade dygnet runt med både intern och extern larmfunktion i låsta lokaler.

Vid klinisk kemi finns möjlighet till korttidsförvaring av prov i -70 innan prov ska skickas för analys.

Vid önskemål om att lagra prov för forskning kontakta kontaktperson uttag och lagring.

Uttag av biobanksprov

Vid önskemål om uttag av biobanksprov för forskning vill vi att du vänligen fyller i uttagsblanketten maila till biobank@regionvarmland.se.

För mer information om uttag kontakta kontaktperson uttag och lagring.

Prislistor

Tjänster som erhålls från klinisk kemi debiteras enligt klinisk kemis prislista.

Tjänster som erhålls från klinisk patologi, lagring och uttag av forskningsprov debiteras enligt denna prislista (pdf) Pdf, 257 kB..

Prislistorna är baserade på faktiska kostnader. När det gäller hantering av prov är priset en skattning av tidsåtgången.

Kontaktinformation

Klinisk kemi

Anna Kärrberg
Biomedicinsk analytiker, driftansvarig för sjukvårdsintegrerad biobankning
010-839 15 58
anna.karrberg@regionvarmland.se

Klinisk patologi, uttag och lagring

Margareta Eriksson
Biomedicinsk analytiker
010-839 11 96
margareta.m.eriksson@regionvarmland.se

Klinisk mikrobiologi

Annica Lindow
Biomedicinsk analytiker
010-839 16 33
annica.lindow@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?