Till startsidan

Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som stöds av Vetenskapsrådet. Kliniska Studier Sverige utvecklar och erbjuder stöd till dig som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.

Forum Mellansverige

Forum Mellansverige består av 7 regioner - Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Västmanland, Örebro, Dalarna och Värmland - är en del av Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) och en resurs för forskare, forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal.

Den lokala noden i Värmland är kopplingen mellan Kliniska Studier Sverige, vår sjukvårdsregion Forum Mellansverige och verksamheter som bedriver kliniska studier inom Region Värmland.

kliniska studier

Lokal nod Värmland

Den lokala noden är en del av Centrum för klinisk forskning och utbildning CKFU och fungerar som ett lokalt forum för kontakt och informationsutbyte genom att:

  • Erbjuda stöd och rådgivning för forskare och prövare verksamma inom klinisk forskning.
  • Assistera forskare och företag att identifiera kliniker, intresserade prövare och studiedeltagare.
  • Anordna/förmedla utbildning inom t.ex. GCP, statistik och monitorering.
  • Samordna lokalt nätverk för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal.
  • Administrera Region Värmland projektdatabas där alla kliniska forskningsprojekt registreras och publiceras.

Region Värmlands lokala nod medverkar också i regionala och nationella utvecklingsprojekt tillsammans med Forum Mellansverige.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?