Till startsidan
Start / Kultur / Kulturbidrag / Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag inom kulturområdet

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer.

Riktlinjer

Region Värmlands riktlinjer för bidrag beskriver syfte och mål med bidragen samt vilka villkor som gäller för att ansöka om stöd. Läs dem innan du ansöker om stöd.

Riktlinjerna är indelade i kapitel för att täcka in kultur- och bildningsnämndens hela ansvarsområde. Söker du bidrag inom kulturområdet kan du koncentrera din läsning till kapitel 1 ”Allmänna villkor” (sidan 4-7) och kapitel 5. ”Bidragsområde Kultur” (sidan 16-20).

Riktlinjer för Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (pdf) Pdf, 315 kB..

Vilka kan beviljas bidrag?

  • Ideella föreningar. Bifogar stadgar.
  • Stiftelser godtas som stödmottagare, förutsatt att innehållet i projektet som stiftelsen söker stöd för stämmer överens med stiftelsens ändamål enligt sitt stiftelseförordnande.
  • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB).
  • Ekonomiska föreningar med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB).

Bidrag beviljas inte till handelsbolag och enskild firma.

Ansökan

Verksamhetsbidrag delas ut en gång per år. När ansökan är öppen är länken till e-tjänsten aktiv.

Ansökningstillfälle:

  • 10 augusti–1 september

Ansökan sker via vår e-tjänst. Observera att länken till tjänsten (knappen nedan) endast fungerar under den period som ansökan är öppen.

Ansök om verksamhetsbidrag

Beslut

Beslut fattas i regel under kultur- och bildningsnämndens sammanträde i december.

Utbetalning

Utbetalningsprinciper:

  • Bidrag under 150 000 kronor utbetalas i sin helhet.
  • Bidrag mellan 150 000 kronor och 299 999 kronor utbetalas halvårsvis.
  • Bidrag mellan 300 000 kronor och 499 999 kronor betalas ut kvartalsvis.
  • Bidrag större än 499 999 kronor betalas ut med en tolftedel varje månad.

Undantag från utbetalningsprinciperna kan efter ansökan medges i särskilda fall, till exempel om organisationens verksamhet är koncentrerad till en särskild period av året.

Kommunikation

När du beviljats ett bidrag från Region Värmland ska det i all kommunikation om ditt projekt, arrangemang eller verksamhet framgå att Region Värmland är bidragsgivare.

I den mån det är möjligt ska regionens logotyp användas. Om det saknas utrymme för logotypen i kommunikationen ska texten ”Med stöd av Region Värmland” finnas med.

Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Redovisning

Redovisning av genomförd verksamhet sker i samband med ansökan om bidrag.

Organisationer som fått bidrag, men som väljer att inte ansöka på nytt, ska inom fyra månader från avslutat verksamhetsår lämna in redovisning av genomförd verksamhet. Redovisning sker via vår e-tjänst (knappen nedan).

Observera att det enbart är organisationer som beviljats bidrag innevarande år och väljer att inte ansöka på nytt som ska använda e-tjänsten för redovisning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?