Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Doc Out West

Doc Out West

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i Värmland, Halland, och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilms-projektet och ett stipendium på 10 000 kronor. Nu söker vi dig som är i färd med att göra din nästa film!

Doc Out West 2022 – utvecklingsprogram för dokumentärfilmare

I Doc Out West får de deltagande filmarna (två från respektive region) möjlighet att träffas och knyta kontakter och nätverka med varandra och samtidigt i workshops, övningar och samtal möta verksamma inom filmen. Detta görs i tre träffar under hösten 2022, en i varje region. Då ges du som
filmare möjlighet att utveckla din egen filmidé till kort eller lång dokumentär, i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare/processledare.

Inbjudna filmare

Till varje mötestillfälle finns inbjudna filmare som fungerar som samtals- eller processledare. I år är vi glada att kunna presentera att Juan Pablo Libossart, Anna Eborn och Maud Nycander träffar deltagarna i Doc Out West i egna workshops. De skapar övningar och handleder deltagarna i programmet efter den modell som passar dem själva. Utifrån egna erfarenheter delar de med sig tankar om hur man förvaltar och fördjupar idéarbetet, hittar finansiärer och når ut med sin film till en publik.

Juan Pablo Libossart (Foto: Michael Campanella), Anna Eborn (Foto: Sofia Sabel) och Maud Nycander(Foto: Ewa Stackelberg) träffar deltagarna i Doc Out West i egna workshops

Mer om programmet

Kostnad

Utvecklingsprogrammet är avgiftsfritt (vissa fika och måltidskostnader kan förekomma).

Stipendium

Kopplat till utvecklingsprogrammet Doc Out West finns ett stipendium på
10 000 kr. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. Din dokumentärfilmsidé och ditt utvecklingsbehov som filmskapare är urvalsgrundande. Stipendiet utbetalas av samarbetspartnern i din region.

Ansökan och urval

Varje region ansvarar för urvalet av deltagare från egna regionen. I urvalsprocessen lägger vi fokus på både ditt projekt i utveckling och ditt personliga utvecklingsbehov som filmskapare. Vi följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning inom kreativa yrkesroller i film. Du som är från Värmland söker genom att skicka mejl till dahyu.hashimi@regionvarmland.se

Ansökan innehåller personuppgifter, cv, ambitionsbeskrivning, projektpresentation och länk till tidigare film. Din ansökan och projektpresentationen av din dokumentärfilmidé är urvalsgrundande. I
urvalsprocessen tar Region Värmland också hänsyn till geografisk spridning, konstnärlig kvalité och tidigare erfarenhet liksom att vi applicerar ett mångfalds- och genusperspektiv.

Vem kan söka

Du är kanske inte fullt etablerad eller ett fullfjädrat proffs, men att har ambitionen att arbeta med dokumentärfilm inom en snar framtid. Vi tänker att du kan ha genomgått en filmutbildning eller och gjort en eller flera dokumentärer (korta eller långa) som visats på festival, tv eller bio (eller att du kanske har motsvarande erfarenhet som kan visa ditt engagemang). Varje region kan ha lite olika kriterier för vem som kan söka.

Du är över 18 år när du söker. Vi har ingen övre åldersgräns i detta program. Du har en projektbeskrivning på din nästa film och påbörjat arbetet men har inte börjat klippa filmen på allvar.

Projekt som kan betraktas som examens- eller skolprojekt kan inte användas i ansökan (du kan ha påbörjat arbetet med din idé under utbildning men projektet får inte vara något som är betygsgrundande eller ett som du åberopar för att få fullgjort din utbildning). Om du går på en filmutbildning nästa termin så ser vi det som att du redan har ett sammanhang med handledning för ditt projekt. Går du däremot annan utbildning utan filmkompetens är du välkommen att söka.


Deadline

Ansök senast 27:e juni. (Du kommer att få besked om du är antagen senast 5 juli och stipendiet betalas ut först efter första nätverksmötet.)

Samverkan

Doc Out West är ett resultat av tre regioner i samverkan; Västra Götaland (filmcloud), Halland och Värmland och genomförs med medel från Svenska Filminstitutets Talangutveckling i hela landet. Formen för programmet har tidigare utvecklats med medel från Kulturrådet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?