Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Film i skolan och på fritiden

Film i skolan och på fritiden

Filmpedagogik handlar om att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser, att fördjupa sina kunskaper om film och att själva uttrycka sig med rörliga bilder.

Nedan hittar du information om olika typer av stöd som du kan ha nytta av i ditt pedagogiska arbete.

Filmkulturella stödet

Svenska Filminstitutet fördelar stöd till:

  • Kommunalt finansierad verksamhet, i skolan och på fritiden, med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till fördjupade kunskaper om rörliga bilder.
  • Skolbio
  • Kompensutveckling för pedagoger inom skola- och fritidsverksamhet.

Vill du veta mer om hur du söker? Se kontaktaktuppgifter längst ner på sidan.

Om stöd från Svenska filminstitutet (sfi.se)

Stöd från Statens Kulturråd

Statens Kulturråd har två olika stöd som kan användas till filmverksamhet i kommunala skolor:

  • Skapande skola delas ut till kommuner för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.
  • Kommunala musik- och kulturskolor kan söka ett utvecklingsbidrag där filmverksamhet kan ingå. Bidragets syfte är att göra musik- och kulturskolors verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Vill du ha mer information om film på kulturskolor se kontaktinformation längst ner på sidan. Det kan handla om filmverksamhet i sin uppstartsfas eller som redan är igång.

Om stöd från Kulturrådet (kulturradet.se)

Filmteknikstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Region Värmland erbjuder ett filmteknikstöd till dig som arbetar med ett filmpedagogiskt projekt i skolan eller med filmverksamhet för barn och unga på fritiden. Vill du veta mer om hur man söker, kontakta Stefan Barkman.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Vår världsbild formas till stor del via medier. För att kunna fatta medvetna beslut i dagens medievardag är MIK en nödvändig kompetens för alla i samhället. Bara den som är medie- och informationskunnig kan självständigt och effektivt delta i det moderna samhället. Utan medie- och informationskunniga medborgare, ingen demokrati.

På Region Värmland arrangerar vi MIK-dagar gemensamt med biblioteksutvecklare, “Kultur i skolan” samt andra arrangörer. Vi arrangerar även MIK-dagar som kompetensutveckling för pedagoger.

Ta hjälp av en filmpedagog

Behöver du extra stöd kan du ta in extern hjälp med kortfilm eller animation. För att ta reda på vilka filmpedagoger som finns i Värmland och som har rätt kunskaper för ditt projekt, besök kulturpoolens webbsida eller kontakta oss.

Sök i Kulturpoolen (kulturpoolen.se)

Föreningen för film och mediepedagogik (FOMP)

FOMP är en nationell förening som samlar alla med intresse att utveckla filmpedagogik.

Om Föreningen för film och mediepedagogik (fomp.se)

Filmriket

Här får du lära dig skapa film och rörlig bild. Här finns utbildningsmaterial för elever, lärare och pedagoger med övningar framtagna utifrån läroplanen. Här finns en filmskola med videoklipp som visar hur du på ett enkelt sätt skapar film/rörlig bild.

Fördjupa dig på Filmrikets webbplats

Tid för samtal

Filmsamtalet ökar förståelsen kring filmen, hur den påverkar oss som publik och förhöja filmkänslan. Ett hjälpmedel kan vara Svenska Filminstituts skrift Filmpedagogik – så funkar det.

Om Filmpedagogik - så funkar det (filminsitutet.se)

Mediecenter Värmland

Mediecenter är länets gemensamma mediebank.

Om Region Värmlands Mediecenter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?