Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / För dig som jobbar med kulturfrågor i en kommun

För dig som jobbar med kulturfrågor i en kommun

Välkommen att höra av dig till oss på Region Värmland om du vill ha hjälp med att starta ett arbete inom film och rörlig bild i din kommun. Här kan du läsa mer om stöd och bidrag gällande kommunal filmverksamhet från regionen, Svenska filminstitutet och Kulturrådet.

Region Värmland 

Region Värmland kan bidra som vägledare, resurs, inspiratör och kompetensutvecklare gällande en kommuns långsiktiga utvecklingsarbete inom filmområdet. Det kan till exempel handla om film i skolan, skolbio eller film på kulturskolan.

Aktuellt

Besöken på skolbio har minskat en period, och särskilt under pandemin. Därför ska Region Värmland under 2022 erbjuda ekonomiskt stöd för åter- och nystart av skolbio i Värmland tillsammans med biografer och kommuner. Om stöd till skolbio.

Filminstitutet

Filminstitutet arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga. Här finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att utveckla filmverksamheten inom kommunal verksamhet. Utlysningar görs två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. 

Filminstitutets webbplats

Kulturrådet

Kulturrådet delar varje år ut runt 2,5 miljarder kronor i bidrag till kultursektorns olika områden.

Nedan kan du läsa mer om bidrag ämnade att stärka filmverksamhet riktad till barn och unga. Bidragen kan sökas en gång per år. 

Skapande skola

Bidraget syftar till att integrera konst och kultur i grundskolan. Målgrupp är elever i förskoleklass, grundskola eller motsvarande skolformer.

Utvecklingsbidrag till kulturskolor

Bidraget är till för att hjälpa kulturskolor att utvecklas genom att till exempel utveckla befintlig verksamhet, bredda befintligt utbud eller möjliggöra nya typer av satsningar.

Kulturrådets webbplats

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?