Till startsidan
Start / Kultur / Stöd till professionella kulturskapare

Stöd till professionella kulturskapare

Region Värmland ger stöd till professionella kulturskapare och deras organisationer inom olika konstområden, bland annat genom uppdrag, samarbeten, bidrag och stipendier.

Vårt arbete

Region Värmland verkar för att stärka de professionella kulturskaparnas villkor och stödja företagandet inom kulturella och kreativa branscher. Vi arbetar övergripande med strategiska frågor, stödjer utveckling inom specifika konstartsområden och beviljar bidrag.

Syfte

Genom sin bidragsgivning stödjer kultur- och bildningsnämnden verksamheter som Konstnärernas kollektivverkstad Värmland och det konstnärsdrivna initiativet Kolonin i Arvika. Det går också att söka bidrag till projekt och arrangemang inom kulturområdet. Läs om kulturbidrag här.

Region Värmland delar också ut priser och stipendier, bland annat inom litteraturområdet. Frödingstipendiet har delats ut till kulturskapare sedan 1960. Läs om stipendiet här.

Målgrupp

Region Värmlands kulturavdelning ger råd och stöd till kulturskapare inom:

Insatser

Våra insatser ser olika ut, allt ifrån enstaka samtal till samarbeten som sträcker sig över flera år. Formerna för stöd är bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, kompetensutveckling, projekt, residens, mentorskap och filmstöd. Hör gärna av dig till någon av våra kontaktpersoner så berättar vi mer. Du hittar kontaktuppgifter här.

Vi organiserar också ett regionalt kulturskaparråd, som vi etablerat i samverkan med KLYS, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd.

Kulturpoolen

Som professionell kulturskapare kan du registrera dig på Kulturpoolen, vår webbplats där beställare och uppdragsgivare hittar kulturskapare inom olika områden för samarbeten, uppdrag och inköp. En mångfald av kulturskapare som arbetar med olika inriktningar och uttryck är representerade på webbplatsen. Läs mer om Kulturpolen här.

Kulturella och kreativa branscher

Många professionella kulturskapare är företagare och över 2 000 företag i Värmland verkar inom det växande området kulturella och kreativa branscher.

Företagandet inkluderar en rad områden, bland annat besöksnäringen, och har en positiv inverkan på det kreativa och innovativa klimatet i regionen. De kulturella och kreaktiva företagen har dessutom en stor potential i arbetet med att stärka den regionala identiteten och varumärket Värmland.

Region Värmland arbetar med att främja och förbättra förutsättningarna för kulturella och kreativa näringar i länet. Vi omvärldsbevakar området, deltar i nationella nätverk för kunskapsutbyte inom området och eftersträvar ett gemensamt ansvarstagande mellan kultur- och näringspolitiken för att utveckla det stödjande arbetet riktat mot de kulturella och kreativa företagen och kulturbesöksnäringen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?