Till startsidan
Start / Kultur / Värmlands kulturplan / Dialogmodellen

Dialogmodellen

För att bidra till att öka ungas delaktighet och inflytande i kulturlivet har kulturstaben på Region Värmland tagit fram en dialogmodell som kan användas av kulturverksamheter.

Kultur med, för och av barn och unga är ett prioriterat område inom kulturpolitiken. Att barn och unga får möjlighet att använda sin kreativitet och sina kulturella uttryckssätt bidrar till engagemang och innovationskraft även inom andra samhällsområden.

Offentliga aktörer, kulturverksamheter, studieförbund och andra verkar för att barn och unga ska kunna ta del av ett varierat kulturutbud av hög kvalitet och få möjlighet till eget skapande. Men hur ska kulturverksamheterna skapa möjligheter för barn och unga att bli delaktiga och få inflytande över kulturlivet? Hur ska de unga kunna komma till tals?

För att få underlag till en dialogmodell inledde Region Värmland ett samarbete med Värmlands Museum. Våren 2018 genomfördes satsningen Unga experter. Syftet var att tillsammans med en grupp ungdomar utforma och ge innehåll till museets nya utställningar.

Erfarenheterna från Unga experter låg till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram modellen. Den blev klar 2019.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?