Till startsidan
Start / Om regionen / Hållbarhet / Hållbara event

Hållbara event

Tillsammans med Länsstyrelsen i Värmland har Region Värmland arbetat fram en checklista med krav och rekommendationer för att skapa hållbara event och konferenser.

Folksamling i möteslokal.

Checklista för hållbara event och konferenser

Genom att ge förslag på rekommendationer och krav ska listan underlätta att planera ett hållbart event. Listan är indelad i följande kategorier.

  • Livsmedel och måltider: För att göra miljömässiga och hälsosamma val.
  • Lokaler: Hjälp till att välja lokaler anpassade till eventet.
  • Transporter: Bidra till hållbara transporter till och från eventet.
  • Material och resursförbrukning: Minska avfall och främja återbruk och återvinning.
  • Tillgänglighet: Krav och rekommendationer för jämlik tillgång till eventet.
  • Föreläsare: Stötta föreläsare att tänka normkritiskt.
  • Kultur: Involvera kulturutövare.
  • Jämställdhet: För att skapa jämställda event.

Checklistan presenteras i sin helhet efter att utvärdering av piloteventet Genius. Mer information om Genius och kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Framtagande av checklista ett samarbete med Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland

Arbetet har utgått från Agenda 2030, omvärldsbevakning och strategiska planer och mål inom Region Värmland. Sakkunniga inom regionen och länsstyrelsen har deltagit för att rätt rekommendationer ska ges på rätt detaljnivå. Förhoppningen är att checklistan ska användas på ett flertal event och konferenser.

Konferensen Genius 2022 pilot

Genius 2022 var det första eventetet som utvärderades med hjälp av checklistan för hållbara event.

Efter eventetet såg regionen och länsstyrelsen över vilka krav och rekommendationer som var (och kommer bli) relevanta att ställa.

Genius är en av landet största konferenser om jämställdhet. Här träffas människor från hela landet för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra. Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?