Till startsidan

Debuting

Debuting

Debuting-projektet stödjer små och medelstora företag, via klustren, att öka sin affärskapacitet och hållbarhet genom att anta en inkluderande kultur och ökad jämställdhet.

Ojämställdhet leder till förlorad attraktivitet och konkurrenskraft för hela regioner och industrier. Över 70 procent av företagen i EU rapporterar tillgång till talang som ett hinder för nya investeringar. Tillgången på kunnig personal eller erfarna chefer är fortfarande det viktigaste problemet för en fjärdedel av EU:s små och medelstora företag.

Ojämställdheten spär på bristen på kvalificerad arbetskraft och blir ett hinder för tillväxt och konkurrenskraft för små och medelstora företag. Det handlar bland annat om brist på jämställdhetsinkluderande affärsmodeller och jämställd arbetskultur. Det är viktigt för innovationsaktörer och företag att minska ojämställdheten i industrin och använda alla talanger och tillvägagångssätt som finns tillgängliga.

Ökad attraktivitet och konkurrenskraft – genom ökad jämställdhet

Projektets namn ”Debuting” är också vårt uppdrag. Vi "debuterar" med en ny fråga på EU-nivå: jämställdhet som en konkurrenskraftsfaktor för små och medelstora företag. Frågan tas upp på ett nytt sätt – via kluster – i ett politiskt sammanhang i ett projekt med 11 europeiska partners och finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Debuting syftar till att förbättra tio politiska instrument för att bättre ta itu med jämställdheten i industrin och stödja minst 10 procent av klustrade små och medelstora företag att bli mer konkurrenskraftiga senast 2026.

Vi vill öka affärskapaciteten för 7 500+ små och medelstora företag genom att göra det möjligt för dem att utveckla mer innovativa affärsmodeller genom en mer inkluderande kultur. Det gör vi genom att:

 • Öka medvetenheten via kluster om potentialen i att anta jämställdhetsstrategier.
 • Öka effektiviteten hos befintliga åtgärder, utforma nya, mer innovativa och förbättra övervakning och utvärdering med lämpliga indikatorer.
 • Öka medvetenheten om och kapaciteten hos beslutsfattare och kluster att ta itu med jämställdhet inom industrin som en avgörande faktor för att små och medelstora företag ska växa och bli mer konkurrenskraftiga.

Debuting involverar 11 partners från 10 regioner i Europa som är fast beslutna att göra en förändring i sina politiska instrument genom en orkestrerad ensemble av aktiviteter.

Dessa består av 33 interregionala politiska lärande-evenemang, minst 18 bästa praxis, 80 möten med regionala intressentgrupper som involverar 87 organisationer. Vår ambition sträcker sig bortom projektet och syftar till att sätta lärdomarna och de samarbetsrelationer som utvecklats till ett smartare Europas tjänst.

Läs mer om Debuting (interregeurope.eu).

Samarbetet omfattar följande regioner, ministerier och klusterorganisationer i Europa:

 • Region Värmland, Sverige, Lead Part
 • Lapland Regional Council, Finland
 • Regional Development Agency North-West, Rumänien
 • The Business Agency of Lower Austria, Österrike
 • Ministry of Finance, Ungern
 • ART-ER Joint Stock Consortium Company, Italien
 • Navarra Development Agency, Spanien
 • Pomorskie Voivodeship, Polen
 • Grand E-nov+, Frankrike
 • RegioClusterAgentur BW, hosted by VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Tyskland

Samt associerade organisationer:

 • Ministry of Economic Affairs, Employment and Tourism of Baden-Wuerttemberg, Tyskland
 • DG Knowledge, Research, Labour, Enterprises – Emilia-Romagna Region, Italien
 • Navarra Government – General Directorate on Business Policy, International Promotion and Labour, Spanien
 • Region Grand Est, Frankrike

Samarbetet omfattar följande aktörer och intressenter i Värmland:

IUC Stål och Verkstad, Paper Province, Glava Energy Center, Visit Värmland, Compare, Karlstads universitet, Genusakademin, NIFA och Karlstad Innovation Park, med flera.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?