Till startsidan

Projekt- och arrangemangsbidrag funktionsrätt

Länsövergripande organisationer inom funktionsrättsområdet kan söka bidrag till projekt och arrangemang.

Bidrag kan sökas för:

  • Läger för barn och ungdomar som anordnas av länsföreningar och läger som anordnas av riksförbunden. Lägren ska vända sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och vara ett komplement till Region Värmlands habilitering och rehabilitering. Syftet med aktiviteterna är att under betryggande former få större insikt i och kunskap om sin sjukdom samt ökade kunskaper om och motivation till egenvård.
  • Informations- och utbildningsinsatser, konferenser, seminarier och liknande arrangemang i syfte att höja kunskapen om personer med funktionsnedsättning och/eller deras livsvillkor och förutsättningar.
  • Medel till projekt för att förnya verksamheten som leder till ökad jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
  • Utbildning av ungdomsledare, funktionärer och förtroendevalda inom organisationen. Utbildningen ska ha anknytning till organisationens allmänna ideologiska inriktning och användas till exempelvis föreningsteknik och ungdomsledarutbildning. Bidraget kan även användas för att delta i utbildning som anordnas av riksorganisation eller annan distriktsorganisation. Kursdeltagarna ska vara bosatta i Värmlands län.

  Ansökningshandlingar behandlas löpande.

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?