Start / Politik / Samverkansorgan / Rådet för funktionsrätt / Bidrag inom funktionsrätt

Bidrag inom funktionsrätt

Region Värmland ger bidrag till organisationer som verkar på länsnivå inom funktionsrättsområdet.

Ansökningsförfarande 2022

Handledning, villkor och ansökningsblanketter för verksamhetsbidrag och projektbidrag finns på dessa sidor.

Information om ansökan för verksamhetsbidrag 2023 kommer under mars 2022.

Syftet med Region Värmlands bidrag inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde är att främja verksamhet som bidrar till uppfyllandet av Region Värmlands vision – Livskvalitet i världsklass samt till att uppfylla kultur- och bildningsnämndens mål, Värmlandsstrategin och övriga planer inom nämndens ansvarsområd

Bidrag inom funktionsrättsområdet ges till länsövergripande organisationer som verkar för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till full delaktighet i samhällets olika delar, jämlika livsvillkor och möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bidragstyper inom fuktionsrättsområdet

Det finns tre olika typer av bidrag. Nedan finns grundläggande kriterier och hur du ansöker om:

Bidrag från fonder och stiftelser

Region Värmland förvaltar också fonder och stiftelser. Stiftelserna och fonderna inom Region Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning bosatta i Värmland.

Grundläggande kriterier och hur du ansöker om:

Bidrag förvaltade av Region Värmlands fonder och stiftelser (1177.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen