Till startsidan

Innovationsstöd

Stöd för innovation kan sökas av små och medelstora företag i hela Värmland.

Företaget

Stödet kan sökas av små och medelstora företag som vill utveckla en produkt, process eller tjänst som är ny för marknaden.

Stödområde

Stödet kan lämnas till företag i hela länet.

Stöd

Stöd kan lämnas med 50 procent av godkända kostnader, dock maximalt 200 000 kr.

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål.

Stödbara kostnader

Köpta tjänster för produktutveckling, konstruktion, ritningar, certifiering, patent.

Regelverk

Svensk förordning SFS 2022:1468 §§ 13.

EU:s bestämmelser om gruppundantag för regionala stöd enligt kapitel 1 och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) 651/2014.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?