Till startsidan

Särskilt investeringsstöd

För små och medelstora företag som vill investera för att utöka produktionskapaciteten.

Stödområde

Stöd lämnas i stödområde 1, 2 och övrigt stödområde.

Stödområden i Värmland

Företaget

Stöd kan ges till små- och medelstora företag, med högst 249 anställda, som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. För företag som är anknutna till andra företag kan företaget under vissa premisser ses som ett företag, till exempel koncernföretag.

Stöd

Stöd delas ut som andel av godkända investeringskostnader. Maxbelopp för stöd beror på vilket stödområde företaget finns i: 

  • Stödområde 1 och 2: 35 procent
  • Övrigt stödområde: 25 procent

Stödet är ett så kallat försumbart stöd eller stöd av mindre betydelse enligt EU:s regelverk vilket bland annat innebär att vi kan som mest bevilja 200 000 euro (cirka 2 miljoner kronor) till ett företag under en treårsperiod.

Investeringar

Stöd lämnas för nyinvesteringar i byggnader, anläggningar och maskiner.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- eller fiskeföretag.

Stöd lämnas normalt inte till handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster uteslutande riktad mot en lokal marknad. Det beror på att Region Värmland inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

Dagligvarubutiker i glesbygd kan inte beviljas detta företagsstöd, men de kan istället söka om stöd till kommersiell service.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra stöd om det avser samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning SFS 2022:1467. Stödformen omfattas av EU:s deminimis regler (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas. Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via:

Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.

Anna Stålhammar

Näringslivsutvecklare för kommunerna Eda, Grums, Hagfors, Hammarö, Kil, Munkfors, Storfors, Säffle.

Telefonnummer: +46730799835
E-post: anna.stalhammar@regionvarmland.se

Marko Lasic

Näringslivsutvecklare för kommunerna Arvika, Filipstad, Forshaga, Karlstad, Sunne, Torsby, Kristinehamn, Årjäng.

Telefonnummer: +46108319932 , +46725970632
E-post: marko.lasic@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?