Till startsidan
Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland tog emot Geniuspriset 2022.

Geniuspriset 2022 till Almi Värmland

Vinnare av Region Värmlands och Länsstyrelsen Värmlands jämställdhetsutmärkelse Geniuspriset 2022 är Almi Värmland.

Juryn tilldelar Almi Värmland priset med följande motivering:

I alla tider har den ekonomiska jämställdheten och samhällets hållbara utveckling bromsats av att kvinnor inte haft samma möjligheter att genom exempelvis tillgång till kapital driva och genomföra sina idéer. Det här har Almi i Värmland bestämt sig för att förändra. Genom ledarskap och initiativ har de lyckats mobilisera och sätta i rörelse ett förändringsarbete som spridit sig i och utanför den egna organisationen. Genom att till exempel mäta och analysera könsskillnader, utveckla kommunikation och rådgivning samt genom att sprida kunskap och verktyg har dom förändrat sin egen organisation och omvärlden i en mer jämställd riktning. Kvinnor har därmed fått möjlighet att starta företag och utveckla sina idéer. Almi Värmland bidrar på så sätt till ekonomisk jämställdhet och hållbar tillväxt. Vi ser fram emot den framtida resan mot ett än mer jämställt näringsliv.

– Vi är så glada över att vinna Geniuspriset! Vi arbetar med jämställdhetsfrågan på många olika sätt, till olika målgrupper och med ett långsiktigt perspektiv för att bidra till ökad jämställdhet i näringslivet och bidra till ökad tillväxt, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd på Almi Värmland.

Nominerade

Följande organisationer nominerades till priset:

 • Atwrk AB
 • Region Värmlands fem folkhögskolor
 • Paper Province
 • Organisationen Män
 • Karlstads Energi
 • Färjestad BK
 • Fritidsbanken
 • Galleri Mats Bergman
 • Selmagruppen i Karlstad
 • Up is Down AB
 • Ellevio AB
 • Värmlands Innebandyförbund/ RF SISU Värmland
 • Bulldozer Kommunikationsbyrå AB
 • Almi Värmland
 • Testhuset
 • Yrkesväg Värmland
 • Karlstads pastorat
 • Världen i Värmland

2022 års finalister

Av alla nomineringar som skickats in har juryn utsett tre finalister utan inbördes rangordning, med följande motivering:

Ellevio

"Ellevio har slutat rekrytera utifrån kön och börjat rekrytera utifrån kompetens, byggt upp en mer jämställd organisation som kan bidra till en mer rättvis och hållbar energibransch. Ett kulturförändrande arbete i en mansdominerad bransch vilket har gett resultat. Ellevio tar jämställdhetsfrågan på allvar genom ett förändringsarbete som är tydligt förankrat hos ledningen. Med hjälp av konkreta och mätbara mål för såväl representation som medarbetarupplevelser har de uppnått inspirerande resultat och visar att en mer rättvis och hållbar energibransch är möjlig".

Almi Värmland

"Almi har förändrat sin egen organisation och omvärlden i en mer jämställd riktning och gett fler kvinnor möjlighet att starta företag och utveckla sina idéer. Därmed bidrar de till ekonomisk jämställdhet och hållbar tillväxt".

Galleri Mats Bergman

"Galleri Mats Bergman har uthålligt och på eget initiativ gett kvinnor samma möjligheter som män att visa sina verk och förmedla sina berättelser om världen. Ett tydligt bevis på att även den lilla aktören kan visa vägen och göra stor skillnad".

Kriterier

Organisationen ska ha verksamhet i Värmland. Politiska partier, tidsbegränsade projekt eller kampanjer kan inte tilldelas priset. Arbetet ska bidra till hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män, pojkar och flickor. Det ska visa på goda kvantitativa och/eller kvalitativa effekter/resultat, bygga på långsiktighet och vara en del av den ordinarie verksamheten. Nytänkande är meriterande.

Jury 2022

Årets jury består av sakkunniga representanter för organisationer som gör stora insatser för jämställdheten.

Clara Berglund

Clara Berglund

Clara är generalsekreterare för kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges kvinnolobby samt ordförande och senior konsult för Forum Jämställdhet AB som årligen arrangerar Sveriges största jämställdhetskonferens med samma namn. Hon har arbetat med jämställdhetsinteg-rering och jämställdhetsbudgetering i över 10 års tid. Hon sitter i jämställdhets-myndighetens insynsråd och har ingått som expert i flera statliga utredningar, senast Kommissionen för jämställda livsinkomster. Hon är också gender coach till Försvarsmakten.

LG Engsteröm

Lars-Gunnar Engström

Lars-Gunnar arbetar som senior utredare på Jämställdhetsmyndighetens analys- och uppföljningsavdelning, med huvudfokus det jämställdhetspolitiska delmålet om en jämställd hälsa men även det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Han var tidigare universitetslektor i socialt arbete och har bland annat forskat om jämställdhet inom räddningstjänsten. Han har även ingått som expert i utredningarna Kommissionen för jämställda livsinkomster och Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida.

Tove Dahlgren

Tove Dahlgren

Tove är vice vd på Allbright och en anlitad utbildare i frågor om praktiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Hon är statsvetare specialiserad inom genusvetenskap och jämställdhetsintegrering och har vid flera tillfällen medverkat som expert och debattör i nationell media.Shahab Ahmadian

Shahab Ahmadian

Shahab har arbetat på organisationen MÄN:s kansli sedan 2014 i projekten Fatta Man och Mannen Myten. Han har en bak-grund som journalist där han var engag-erad i att lyfta röster i utanförskap. För att motverka sexism, homofobi och rasism som växer i takt med antidemokratiska krafters framfart anser han att vi behöver en enad intersektionell gräsrotsrörelse med en gemensam vision.

Rosi Hoffer

Rosi Hoffer

Rosi Hoffer har under nio år lett Tillväxtverkets arbete med jämställd regional tillväxt och koordinerar nu ett uppdrag om hållbar regional utveckling – som stärker hållbarhetsarbetet och runt om i Sveriges regioner. Rosi tror att tydligt ledarskap, tillit till processen och att alltid lyfta likvärdiga villkor för kvinnor och män är vägar framåt för jämställd utveckling och tillväxt.


Maroun Aoun

Maroun Aoun

Maroun har jobbat inom Almi företags-partner i 16 år på ledande positioner. Idag ansvarar han för samhällskontakter, partnerskap och fokusgrupper. Han var tidigare vd för stiftelsen IFS, Internationella företagar-föreningen i Sverige, under många år. Han sitter också med i juryn för priset Årets nybyggare, innovationspriset SKAPA och IVA:s 100-lista.


Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik är Sverigechef på Löfbergs som vann Geniuspriset 2019. Tillsammans med kollegorna i koncernledningen och andra arbetar Fredrik aktivt med att göra Löfbergs till en mer jämställd och inkluderande organisationen, något han är övertygad om gör Löfbergs smartare och mer lönsamma.Tidigare vinnare

Kafferosteriet Löfbergs tilldelades Geniuspriset 2019 för sitt fina arbete för social hållbarhet i den egna organisationen och världen omkring. De har integrerat inkludering och social hållbarhet i sin affär och gjort det till en del av affärsutvecklingen. 

Geniuspriset

Löfbergs tar emot Geniuspriset 2019

Om Geniuspriset

Geniuspriset är instiftat av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att uppmärksamma och höja statusen för arbetet inom jämställdhetsområdet i Värmland. Vinnaren utses av en oberoende jury bestående av sakkunniga. Priset delas ut under konferensen Genius.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?