Till startsidan

Årets moderator Lisa Bjurwald

Genius 2022

Efter två års uppehåll var Värmlands egen jämställdhetsdag äntligen tillbaka! Moderator Lisa Bjurwald presenterade en dag fylld av tänkvärda föreläsningar, viktiga samtal och framträdanden som framkallade både skratt och gråt.

Livslång ekonomi

Inkomstgapet mellan kvinnor och män har varit i princip oförändrat sedan 1995. Den ekonomiska ojämställdheten får livslånga konsekvenser. Enligt Lise Berg, kommissionen för jämställda livsinkomster, är kvinnors livsinkomst 75% lägre jämfört med männens. Med livsinkomster menas inkomster från arbete, sjuklön, bidrag, kapital pension med mera. En förklaring är att kvinnor jobbar mer deltid, oftare är sjukskrivna och tar mer föräldraledighet. När det gäller löneglappet så bör en veta att lönen beräknas på heltid och att 25 % av kvinnorna jobbar deltid.

Camilla Wagner, Fredrika Bremer förbundet

En annan del som påverkar ekonomin är ägandet. Endast hälften av alla kvinnor skulle ha råd att bo kvar i sin bostad vid en skilsmässa, enligt Camilla Wagner på Fredrika Bremer förbundet. Hennes uppmaning till alla kvinnor var därför:

Våga äga! Hon talade även om ekonomiskt våld, som kan visa sig i form av subtila hot om ekonomisk makt.

Ann-Louise Lökholm, vd på Sweco Sverige

Sweco

Sweco har klättrat och är nu i topp på Allbrights gröna lista över jämställda börsbolag. Ann-Louise Lökholm, vd på Sweco Sverige, berättade om arbetet som tagit dem dit.

På Sweco finns jämställdhetsperspektivet med i det dagliga arbetets alla delar. För att det ska genomsyra organisationen måste det finnas med där resurser fördelas och beslut fattas, på alla nivåer och i alla steg. Företaget arbetar med hållbar samhällsutveckling och där ingår jämställdhetsarbetet.

För mig går hållbarhet och jämställdhet hand i hand, sa Ann-Louise Lökholm Karlsson. Det är en viktig förutsättning för att utforma framtidens hållbara städer och samhällen.

Hon menade vidare att det är viktigt att se olikheter som en resurs. En jämställd och inkluderande arbetsmiljö främjar innovation.

Jag tror att vi lyckas som allra bäst när vi använder kraften från alla våra olikheter, vare sig det är kön, ålder eller bakgrund vi pratar om. Jämställdhet är en framgångsfaktor för att skapa såväl kreativitet och trivsel som affärsnytta och lönsamhet, sa Ann-Louise Lökholm Klasson.

Jämställt arbetsliv diskutteras

Ett jämställt arbetsliv

Under dagen återkom diskussionerna kring arbetet med ett jämställt arbetsliv och jämställdheten i Värmland i stort. Några av kommentarerna och citaten kring detta var:

Jag tycker att vi ska ha kvotering. Kvotering är en bra grej, sa Jan Elofsson på Atwrk. Jag är född på 60-talet men sett till jämställdhet är jag bara fyra år gammal. Det är mycket tack vare Marianne Nilsson, jämställdhetsstrateg, som jag fått upp ögonen för hur o-jämställt samhället fortfarande är. Jämställdhet ska inte behöva krystas fram, målet är att det ska flyta på. Att det är en naturlig del av hur vi lever. Det ska vara som att borsta tänderna, sa Fatou Cessay Bengtsson, ordförande på TCO Värmland. Vi måste sluta säga kvinnligt företagande och kvinnlig VD med mera, menade Sandra Sundbäck, vd på Paper Province. Jag blir ibland tilltalad som kvinnlig vd och frågar då ”Hur tänker du att det spelar roll?” Jämställdhet är inget vi kan känna efter om vi vill ha eller inte. Det finns lag på att vi ska leva jämställt. Det vi mäter kan vi förstå. Det vi förstår kan vi förändra, sa Magnus Hildebrand, regionchef på Unionen.

Geniuspriset 2022 till Almi Värmland

Utmärkelsen är instiftad av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland för att uppmärksamma framgångsrikt värmländskt jämställdhetsarbete.

Läs mer här.

Elisabeth Massa Fritz

Elisabeth Massi Fritz

Hedersförtryck skapar stort lidande för individen, men vad förlorar samhället på att kvinnor inte tillåts leva ett fritt liv? Elisabeth Massa Fritz var målsägandebiträde vid Sveriges första erkända hedersmord på Pela 1999. I dag är hon en av landet mest profilerade advokater och främsta experter kring hedersvåld och förtryck.

Min erfarenhet av hedersmord och majoriteten av hedersbrott är att hotbilden mot offret och de som medverkat, särskilt om de är familj eller släkt, i en rättegång aldrig upphör.

Som advokat specialiserad på att företräda offer för hedersbrott och deras anhöriga har hon länge efterlyst lagstiftning på området som slår fast att hedersbrott är brott som alltid begås med tydligt motiv och uppsåt. Det tog 23 år men nu är lagen äntligen här. Lagen markerar att det här är ett hedersrelaterat brott. De skyldiga kan få upp till livstids fängelse och utvisning.

Utvisning lovar jag är avskräckande! Ett fängelsestraff skrämmer inte alls lika mycket som att risken att bli utvisad.

Hedersbrott är brott som begås för att återupprätta den heder som en person anses ha berövat sina närstående. Den är starkt förknippad just med flickors och kvinnors beteende och självbestämmanderätt. Det är en bestraffning planerad och utförd av en familj eller släkt för "brott" mot de regler man har ålagt offret att leva sitt liv enligt. Regler som är helt oförenliga med de faktiska lagar och regler som finns i vårt samhälle.

Pela mördades för att hon ville bestämma över sitt eget liv. Som alla andra flickor och kvinnor i Sverige hade hon rätt att leva i frihet från förtryck, fri att älska vem hon ville. Välja sin egen väg i livet. Grundläggande mänskliga rättigheter som ingen har rätt att begränsa. Rättegången mot hennes mördare var den första då begreppen hedersbrott och hedersmord togs upp under en svensk rättegång. Sedan dess har även Fadime, Abbas, Maria och många andra blivit offer för hedersmord, just för att de ville gå sin egen väg i livet.

Det finns så mycket okunskap kring hedersrelaterat våld. Vi svenskar är så försiktiga och vill inte stöta oss med andra kulturer. Men Elisabeth Massi Fritz uppmanar oss: Var vaksam för tecken på att någon är utsatt för hot om våld. Tro på det den utsatta människan berättar. Misstänker vi någonting är vi banne mig skyldiga att anmäla. Vi får inte vara rädda. Vi måste våga hjälpa offren. Vi får inte vända offren ryggen till.

Irena Pozar

Irena Pozar

Uppropet #tystnadtagning blev startskottet för en mängd branschupprop och totalt över 100 000 namnunderskrifter som alla sade samma sak – vi har fått nog och vi tänker tala nu. När rösterna blev tillräckligt många och högljudda gick det inte längre att ignorera dem. Kunde en tro.

Det går att arbeta emot dem och det var det som hände ganska snart därpå tyvärr.

2017, bara tre månader efter uppropet visade en undersökning att 45% av männen ansåg att Metoo-uppropen var överdrivna. Irena Pozar refererade till Susan Faludis bok ”Backlash” från 1991 och konstaterade: Feministiska framsteg får alltid motreaktioner. Det har varit så i alla tider. En av motreaktionerna efter Metoo var att bedöma sanningen i offrens berättelse utifrån hur de agerade. Media kunde exempelvis fråga sig varför ett av offren, som berättat att hon blivit våldtagen av en känd man, kunde skratta dagen efter våldtäkten. Och varför hon fortfarande hade kontakt med förövaren. Då måste hon väl ändå ljuga?

Pozar berättade vidare om kvinnor som för fem år sedan trädde fram och berättade om sina erfarenheter av mäns sexuella våld, men som därefter fått se sina ord, eller andra vittnande kvinnors, vändas emot dem i förtalsmål där de som varit offer förvandlas till förövare. Män som anklagats har fått ”tala ut” och berätta hur synd det är om dem medan kvinnorna får straff för förtal.

Hon tog även upp det faktum att det finns en rad gamla fördomar om hur offer beter sig. Utifrån detta frågade hon sig:

Måste jag bete mig rätt för att vara ett offer? Om jag inte är ett perfekt offer, kan jag berätta då?

Slutligen uppmanade hon alla:

Vi måste göra oss av med gamla fördomar om hur offer beter sig. Vi måste se att vi alla har ett ansvar för hur vi handlar och inte skylla ifrån oss. Vi måste våga berätta när vi blir utsatta för något. Och kom ihåg, ni är inte ensamma!

Avslutningsord

Den här dagen har pendlat mellan hopp och förtvivlan, det har varit skratt, det har varit gråt. Sammanfattningsvis så krävs det konkreta åtgärder, strukturerat arbete för att ta Jämställdhetsarbetet vidare. Jämställdhet handlar inte om känslor kring om vi tycker om det eller inte. Det handlar om fakta. Det finns lagstiftning att luta sig mot när det gäller jämställdhet och en massa fakta som talar sitt tydliga språk. En dag som denna får oss inspirerade att gå hem och fortsätta arbetet.

Om Genius

Genius är en av landet största konferenser om jämställdhet. Här träffas människor från hela landet för att inspireras, knyta kontakter och lära av varandra. Arrangörer är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?