Till startsidan

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker

Stödet är ett driftstöd till dagligvarubutiker i glesbygdför att bibehålla en hög tillgänglighet till dagligvaror. Bidraget kan beviljas en gång per kalenderår och baseras på företagets omsättning enligt senaste årsbokslut.

För närvarande kan stöd sökas för år 2023.

Vem kan få stöd?

Särskilt driftstöd får lämnas till ägaren till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som:

  • Är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror.
  • Har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på året runt-basis.
  • Har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till minst 2 och högst 11 miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning.

Villkor

I stödbeslutet kommer de närmare villkoren för tjänsten att anges. Dessa innefattar vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Definitioner

Dagligvaror: Livsmedel, drycker, tobak och hushållsartiklar som konsumenter köper flera gånger i veckan. Andra varor eller tjänster får inte räknas in i det stödgrundande underlaget.

Mångsidigt utbud: Krav ställs på minst 1000 artiklar, varav varugrupperna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker ska finnas representerade.

Öppet på året runt-basis: Det ställs krav på att butiken håller öppet året runt, i genomsnitt minst 40 timmar per vecka.

Så här mycket kan du få i stöd

Särskilt driftstöd lämnas med högst 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd ska prövas för varje år. Stödet beräknas på försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror enligt följande beräkningsmodell:

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor:
Stöd= – 33 333 + 1/15 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor:
Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor:
Stöd= 300 000 – 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

Ansökan

Ansök via e-tjänsten Min ansökan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?