Start / Om oss / För andra vårdgivare

För andra vårdgivare

Dokument och rutiner för dig som jobbar inom tandvården i Värmland och i andra regioner.

A

AK-mottagningen Karlstad

Antibiotika

Apotek

Asyl

B

Barnavtal Pdf, 124 kB., 2018 privata vårdgivare (pdf)

Barn och unga som får tandreglering i Norge Word, 22 kB., rutin under Covid-19-utbrottet

Behandlingsbegäran (pdf) Pdf, 77 kB., blankett för överflyttning av journalhandlingar

E

Effektiv och säker läkemedelshantering

F

Fluorid, frågor och svar (pdf) Pdf, 458 kB.

Fluorid, fluoridhalter i kommunala dricksvatten (pdf) Pdf, 2 MB.

Flouridrekommendationer Pdf, 172 kB.

FN:s konvention om barnets rättigheter

Fosterhemsplacerade barn (pdf) Pdf, 62 kB., rutin

H

Hygienombud

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 2 2022 (pdf) Pdf, 933 kB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2022 (pdf) Pdf, 975 kB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 2 2021 (pdf) Pdf, 905 kB.

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2021 (pdf) Pdf, 1 MB.

I

Implantatoperation, råd till opererade patienter Pdf, 66 kB.

L

Läkemedel

Läkemedelshantering

M

Miljö och läkemedel

 

O

Orosanmälan om barn som far illa (socialstyrelsen.se)

P

Parodontologi, ny klassificering 2020 (Powerpoint) Powerpoint, 94 MB.

Patientavgifter och högkostnadsskydd

R

Riskbedömning barn (pdf) Pdf, 450 kB.

S

Samverkan allmän- och specialisttandvård (pdf) Pdf, 218 kB. 

Smittskydd Värmland

T

Tandreglering i Norge Word, 22 kB. under Covid-19-utbrottet utförs i Sverige, information från Marie Branzén

Tandvård för särskilda grupper

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift (pdf) Pdf, 165 kB.

Tolkförmedling, asylpatienter

Tolkcentralen, hörselskadade

Tolkkarta (pdf) Pdf, 1 MB., hjälpmedel för att bestämma språk

V

Våld i nära relationer

Vård av personer från andra länder 

Vårdgivarwebben

Vårdlinjer barn och ungdom (pdf) Pdf, 508 kB.

Vårdprogram

Ä

Äldretandvård - Munnen är allas ansvar, nationellt handlingsprogram (pdf) Pdf, 5 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta ossFölj oss i sociala medier