Till startsidan

Samverkan Jämlik barnhälsa

Arbetet Jämlik barnhälsa handlar om samverkan för att minska övervikt och obesitas (fetma). Detta gör vi genom att lyfta blicken från individen till samhället och synliggöra hur samhället kan påverka individens förutsättning och val. Målet är ökad jämlikhet i hälsa hos barn.

Barn leker och sträcker upp händerna

För jämlik barnhälsa och minskad övervikt och fetma behöver vi lyfta blicken från individen till samhället.

Podden Jämlik barnhälsa

Nu har vi startat podden Jämlik barnhälsa. Du hittar information längre ner på denna sida.

Kommunerna Filipstad, Storfors och Säffle var de som först tog initiativ till samverkan Jämlik barnhälsa. Men det fanns också önskemål från övriga kommuner som ingår i ”Länsnätverket för att främja bra matvanor och fysisk aktivitet hos barn och unga”.
År 2020 skapades Samverkan Jämlik barnhälsa med deltagande från Filipstad, Storfors och Säffle samt Friskvården i Värmland och Region Värmland.arn och unga”.

Om länsnätverket och den gemensamma länsstrategin för Värmland.

Sedan tidigare finns arbetssätt, metoder och verktyg för att till exempel hjälpa familjer att förbättra sina levnadsvanor. Men statistik och studier visar inte tillräckligt bra resultat. Därför behövs ett arbete som kan synliggöra grundorsaker till övervikt och obesitas och skapa hållbara sätt att möta denna stora folkhälsoutmaning.

För att nå målet minskad övervikt och obesitas och mer jämlik hälsa för barn och unga i Värmland arbetar Jämlik barnhälsa med att:

  • Öka barn och ungas delaktighet genom att testa olika metoder och låta deras röst bli hörd.
  • Skapa samsyn kring komplexiteten med övervikt och obesitas.
  • Lyfta betydelsen av trygga och goda uppväxtvillkor för en mer jämlik barnhälsa.
  • Belysa vikten av att skapa främjande livsmiljöer för barn och unga för att underlätta utvecklingen av sunda levnadsvanor.
  • Skapa ett hållbart och demokratiskt sätt att samla, analysera och använda data om barn och deras hälsa.

Arbetet ska leda till nya insikter, förståelse samt lärande och på längre sikt även insatser som kan påverka barns livsvillkor och förutsättningar i Värmland.

I Jämlik barnhälsa finns en styrgrupp och en samordningsgrupp:

  • Samordningsgruppen ska stödja , öka kunskap och synliggöra. Kontaktpersoner hittar du här.
  • Styrgruppen ska bana väg för arbetet i respektive organisation.

I båda grupperna finns representanter för de tre kommunerna, Friskvården i Värmland och Region Värmland.

Genom samverkansarbetet kan kommuner skapa lokalanpassade insatser för att verka för jämlik barnhälsa.

Olika arbeten har startats i de tre kommunerna – efter behovsanalys. Arbeten rör flera olika förvaltningar och verksamheter, inte bara de som arbetar direkt med barn. Föreningar, hälso- och sjukvård och inte minst invånarna är viktiga aktörer.

Jämlik barnhälsa har startat en podd om barns olika förutsättningar och livsvillkor.

Missa inte nästa avsnitt

Om du vill vara säker på att inte missa nästa avsnitt kan du prenumerera från platsen där podden finns.

Du hittar podden här (podbean.com)

Vill du öka din egen eller andras kunskap om övervikt, obesitas och jämlik barnhälsa? Här finns informationsmaterial.

Vill du veta mer om Jämlik barnhälsa och vårt samverkansarbete kan du kontakta:

Region Värmland

Jannette Grahn Vera: jannette.veragajardo@regionvarmland.se

Marika Andersson: marika.andersson@regionvarmland.se

Säffle kommun

Fredrik Eriksson: fredrik.eriksson@saffle.se

Storfors kommun

Anne-Louise Izindre: ann-louise.izindre@storfors.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?