Till startsidan

Självmord eller suicid

På dessa webbsidor används begreppen "suicid" och "självmord" synonymt. Det finns i dag inget enhetligt språkbruk i frågan.

Ordet "självmord" kan av vissa associeras till mord, kriminella handlingar och skuldbeläggning av individen. "Suicid" kan uppfattas som kliniskt och avståndstagande, och ses i den meningen även som ett uttryck för förnekande och tabubeläggning genom att undvika att nämna företeelsen vid sitt rätta namn.

Såväl kliniskt som i forskning används dock ordet ”suicid” allt oftare efter engelskans ”suicide”. Det görs i takt med att Sverige blivit en del av det internationella forskningssamhället där engelska utgör det dominerande språket.

(Text från Folkhälsomyndighetens skrift Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats