Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Livsvillkor och levnadsvanor / Psykisk hälsa / Suicidprevention / Suicid och suicidprevention / Stöd till unga personer som förlorat en anhörig genom suicid

Stöd till unga personer som förlorat en anhörig genom suicid

För ett barn som förlorat en närstående genom suicid är det viktigt att en vuxen finns nära för att ge trygghet och svara på frågor.

Du som träffar en ung person som förlorat en anhörig eller närstående genom suicid ska tänka på:

  • Lyssna, ge trygghet och lugn. Ta hänsyn till den unges ålder.
  • Se till att den unge är varm, ge dryck och eventuellt något att äta.
  • Lämna inte den unge ensam.
  • Samverka med närstående vuxna. Förmedla kontakt med skolhälsovården eller sjukvården så att den unge vid behov kan få rätt hjälp och stöd.

Barn kan uppfatta döden annorlunda än vuxna och även deras reaktioner på ett dödsfall kan vara annorlunda. Ju yngre barnet är desto mindre erfarenhet har det för att förstå döden och sin egen sorg. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke.

Det viktigaste för ett barn i sorg är att det finns kärleksfulla vuxna som är nära barnet. Barn behöver få vila i sorgen med lek och alla känslor är tillåtna att uttrycka. Vardagen bör fungera så normalt som möjligt.

För att den unge ska komma vidare i livet utan att riskera att drabbas av allvarligare psykisk ohälsa behöver hen trygghet, god omvårdnad och vuxna som orkar ta emot sorgen och kan svara på den unges frågor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats