Till startsidan
Till startsidan

Delaktighet och involvering på akuten

Den här processen synliggjorde varför och hur vi bör och kan jobba tillsammans för att stärka arbetsmiljön.

Arbetet tog sin utgångspunkt i en arbetsgrupp på över hundra medarbetare från akuten i Karlstad. Gruppen bestod av undersköterskor, värdar, sjuksköterskor och chefer. Med tanke på antalet medarbetare delades den stora gruppen in i fyra workshops.

Hur har man det?

Initialt under workshopen fick medarbetarna fundera på deras nuläge och vad som utmärker en riktigt schysst respektive oschysst medarbetare. Enligt grupperna så är en riktigt schysst medarbetare ”hjälpsam” och en oschysst medarbetare är ”lat”.

I efterföljande övning fick medarbetarna fundera över vad dessa ord står för genom att exemplifiera och beskriva. Det visade sig vara svårt att bryta ner orden då de kan innehålla mycket, men diskussionerna verkade resultera i samsyn kring ett ord som lätt kan tas för givet. Genom att bryta ner och konkretisera skapade man i dialogen ett underlag för hur de vill/inte vill vara mot varandra.

Hur vill man ha det?

När nuläget kändes färdigt så fick medarbetarna förflytta sig till ett önskat läge. Utifrån det som diskuterats - hur vill de ha det om ett år?

Varje grupp fick jobba med en löpsedel där uppgiften var att skriva rubriker för sin önskade framtid. Denna övning gav mycket engagemang och skratt då det var enkelt för grupperna att måla upp ett önskat läge.

En risk med denna övning är att tappa fokus helt och missa det som diskuterats i nuläget. Men det gör inte så mycket eftersom man även i den dialogen kan ge uttryck för saker som är svåra att diskutera utifrån ett nulägesperspektiv.

Hur ta sig från nuläge till önskat läge?

I det tredje steget fick grupperna sen fundera på hur de ska ta sig från nuläget till det önskade läget. Under denna övning bad vi medarbetarna att ha tre olika fokus:

  • Vad kan jag själv göra?
  • Vad kan gruppen göra?
  • Vad önskar gruppen att någon annan gör?

Även om det hamnar en hel del på vad någon annan ska göra (politiker och chefer som ska ge mer pengar och personal etcetera) så framkommer det också saker du själv som individ respektive grupp kan göra.

När dessa fyra workshops sammanställdes skilde de fyra grupperna inte från sig varandra nämnvärt. Det fanns en enighet kring vad som vill förbättras och tas bort i arbetsmiljön. Arbetet som nu följer handlar om att konkretisera resultatet från workshoparna så att de kan arbeta med det i verksamheten under nästa år.

En chef, som var med under alla fyra workshoparna, fick en viktig insikt:

”Jag visste ju om dessa utmaningar i arbetsgruppen även tidigare, men nu när medarbetarna fick definiera dem tillsammans så delar vi också på ägandeskapet och kan göra något tillsammans för att lösa det.”

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats