;
Start / Molkom / Om skolan / Studeranderätt - Regler och villkor / Frånvaro och sjukanmälan

Frånvaro och sjukanmälan

Om du är sjuk, vårdar barn eller av annan orsak är frånvarande från skolan behöver du meddela detta. Så här anmäler du sjukfrånvaro och frånvaro på grund av andra orsaker.

Ringa

Telefon: 010-83 31 004 skolans expedition.
Ring före kl. 08.30 (om möjligt)

Du som bor på skolans elevhem och är i behov av matlådor under sjukdom kontakta skolans kök 010-833 16 70.

Under pandemin är det också viktigt att du meddelar skolans expedition att du är sjuk och om eventuella provsvar. Det går bra att meddela via epost: molkom@regionvarmland.se.

SMSa

Skicka SMS på 072-511 60 82, ange namn och kurs. Detta telefonnummer är endast för SMS och går inte att ringa till. Du får heller inget svar på ditt SMS.

Vid mer än 20 procent total frånvaro omprövas kursdeltagarens möjligheter till studieomdöme och behörighet. Frånvaro kan påverka kursdeltagarens studiemedel. Frånvaro längre än 15 kalenderdagar i följd, betraktas som att hen är studieinaktiv. Skolan kan då meddela CSN men som studerande är man själv skyldig att anmäla alla förändringar som påverkar rätten till studiemedel och omfattningen av studiemedel.

Vid sjukfrånvaro eller vård av sjukt barn ska även Försäkringskassan meddelas. Frånvaro längre än fem studiedagar i följd ska styrkas med intyg som styrker sjukdom, vård av sjukt barn eller anhörig.

Vad händer vid hög frånvaro

Samtliga lärare har ett ansvar för att hög frånvaro uppmärksammas och informera studerande om vilka regler som gäller kring frånvaro samt vilka krav CSN ställer för att bevilja studiemedel. Efter cirka 25 procent eller max 30 timmars frånvaro/3 veckor kallar kontaktläraren till samtal och meddelar konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro. Den studerande meddelas vid detta samtal att frånvaron kommer att räknas under kommande tre veckor.

Om frånvaron efter tre veckor är fortsatt hög ges skriftlig varning nr 1. I denna varning ska tydligt framgå att frånvaron är för hög och att förändring måste ske inom tre veckor. Här ska även tydligt framgå att konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro efter tre veckor innebär rapportering till CSN om reducerad studietid. Det ska även framgå att fortsatt hög frånvaro på sikt kan innebära ett avskiljande från utbildning.

Om frånvaron efter tre veckor är fortsatt hög skickas rapport till CSN om reducerad studietid, samt genomförs ytterligare ett samtal med den studerande. I detta samtal delges den studerande skriftlig varning nr 2. I varning nr två ska tydligt framgå att närvaron måste öka inom tre veckor, konsekvenserna av fortsatt hög frånvaro kan innebära ett avskiljande från utbildning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?