Lokala spåret

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill fullfölja dina gymnasiestudier, eller dig som saknar gymnasiestudier och som även saknar vissa grundskolebetyg. Med FN:s globala mål som grund studerar du gymnasiegemensamma ämnen vid Molkoms folkhögskola i Karlstad.

Allmän kurs har stora möjligheter att anpassas efter dina förutsättningar och ditt sätt att lära dig. Lokala spåret erbjuder extra stöd i din studiesituation i form av att samtliga lektioner är lärarledda och utökad lektionstid i vissa ämnen. Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet, samtalet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig på, i nära samråd med studievägledare kring din studieplan.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor. Därigenom kan du utveckla dina möjligheter att påverka din egen livssituation genom fortsatt utbildning som leder till arbete eller andra sätt att engagera dig på.
Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett år är den kortaste kurstiden för att få ett studieomdöme.

Inom de givna ramarna planeras din studietid efter dina intressen och behov i samråd med studie/yrkesvägledare och ditt arbete bygger på eget ansvar, självständighet och gruppgemenskap.

Mål för utbildningen

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

 • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
 • Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
 • God studievana inför högre studier
 • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
 • Stärkt självkänsla och självförtroende
 • Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet i de gymnasiegemensamma ämnen som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och samhället omkring oss.

FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Lokala spåret syftar till att du som studerar får insikt, kännedom och förankring i vårt lokala samhälle. Det innebär studiebesök, föreläsningar, kännedom om samhällets funktioner och uppdrag samt temaarbeten med utgångspunkt i vårt lokala samhälle. Teman kan innehålla föreläsningar, studiebesök, praktiska övningar, undersökningar, inlämningsuppgifter samt någon form av presentation.

Utbildningsort: Karlstad

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1‑­3 år

Studietakt: 100 procent

Start hösttermin: augusti

Sista ansökningsdag hösttermin: 15 april

Start vårtermin: januari

Sista ansökningsdag vårtermin: 15 oktober

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)

Kursen är 39 veckor per läsår. Vi läser inte alla ämnen under första året, religion och naturkunskap kommer år 2 eller år 3.

Gymnasienivå:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2
 • Religion 1, 2

Grundnivå:

 • Svenska grsk/svenska som andraspråk grsk
 • Matematik grsk
 • Engelska grsk
 • Samhällskunskap grsk

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Några gånger om året är det skolaktivitet på kvällstid eller på en helg.

Resor mellan skolans olika enheter som finns i Karlstad, Molkom och Filipstad förekommer. Kostnaden för den resan betalas inte av skolan.

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok, pennor och block ansvarar du själv för att köpa.

Förutsättningar och urval

Skolans allmänna kurser vänder sig till dig som saknar grundskole- och/eller gymnasieutbildning, eller som behöver förbättra dina kunskaper från grundskola eller gymnasium.

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder, vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Vi prioriterar dig som har kort utbildning.

Allmän kurs på gymnasienivå

Allmän kurs på gymnasienivå ger grundläggande behörighet för högre studier. Tiden för att nå gymnasiebehörighet varierar och beror på tidigare skolgång och arbetslivserfarenhet.

Allmän kurs på grundnivå

Studieförberedande kurs på grundnivå förbereder för vidare studier på gymnasienivå . Du som behöver svenska som andraspråk studerar ämnet svenska i en egen grupp. Du ska ha klarat av SFI D eller motsvarande innan du börjar hos oss.

Inriktning svenska som andraspråk finns på enheten i Karlstad och Filipstad.

Ansökan sker:

 • Digitalt via Schoolsoft på skolans hemsida

För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du:

 • Personbevis (från Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier, skannas digitalt
 • Personligt brev

Antagningsprocessen:

Ansökan tas emot och kontrolleras.

Du får en bekräftelse via mail på att ansökan är registrerad. Vid ofullständig ansökan ombeds du via mail inkomma med kompletteringar.

Vid fullständig ansökan kontaktar skolan dig för en antagningsintervju. Intervju kan ske fysiskt eller digitalt.

Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.

Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.

För att tacka ja till en erbjuden plats betalar du in en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.

Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår.

Intyg, behörigheter och studieomdöme

Efter avslutad kurs får du ett kursintyg. Det finns också möjlighet att uppnå:

Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar på gymnasienivå

Grundläggande behörighet för högskole- och universitetsstudier

Särskilda behörigheter i gymnasiegemensamma ämnen

Efter ett års heltidsstudier har du rätt till ett studieomdöme. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan. Vi följer folkbildningsrådets riktlinjer för detta. Studieomdömet används i urvalsprocessen till högre studier.

Studieplanering och studievägledning

 • Molkoms folkhögskola erbjuder studievägledning vid behov
 • En studieplan tas fram av studievägledare och/eller biträdande rektor tillsammans med den studerande vid kursstart och uppdateras varje termin
 • För collegeåret finns även studievägledare vid Karlstads Universitet för att diskutera framtida studieval
 • Varje klass har en till två mentorer som ansvarar för att uppföljnings- och avstämningssamtal genomförs med varje studerande en-två ggr per termin.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?