Till startsidan

Biomedicinsk Analytiker (BMA) Klinisk Fysiologi

Klinisk fysiologi på Centralsjukhuset i Karlstad är en länsomfattande verksamhet inom Region Värmland och ansvarar för specialistkompetenserna inom områdena klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och nuklearmedicin.

Linn vid skärm

BMA (Biomedicinska Analytiker) med inriktning mot klinisk fysiologi utför fysiologiska undersökningar av kroppens funktioner för att fastställa eller utesluta sjukdom, mäta grad av funktion, följa effekt av behandling samt arbeta tillsammans i team med andra professioner med behandling.

Till oss kommer patienter för funktionsbedömning och utredning av eventuell sjukdom. BMA utför undersökningar på de flesta av kroppens olika organ (hjärta, hjärna, njurar, lungor, kärl, sköldkörtel, bisköldkörtel, lungor, nerver, med flera).

Vi använder oss av högteknologisk utrustning såsom gammakameror, ultraljudsmaskiner, spirometer, EKG-, EEG- samt EMG-utrustning.

Det är ett yrke med patientnära kontakt. Det är ett självständigt arbete där BMA utför de flesta undersökningar på Klinisk Fysiologi, men vi jobbar i nära samarbete med andra yrkesgrupper och verksamheter.

Utbildning och praktik

BMA är ett reglerat yrke, dvs titeln är skyddad och får bara användas av den som har legitimation eller förordnande för yrket. Om du vill jobba som BMA ska du studera vid ett universitet eller en högskola. Närmaste studieort är Örebro med vilka vi ha avtal, så som student i Örebro är du välkommen till Värmland på VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Övriga studenter är välkomna i mån av plats. Du kommer att ha en utsedd handledare som tar hand om dig.

Har du läst inriktning klinisk fysiologi har du en skräddarsydd utbildning för att jobba inom klinisk fysiologi. Här kan även BMA med generalistutbildning arbeta, men det kräver lite kompletterande utbildning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?