Till startsidan

Allmäntjänstgöring i Värmland

Varmt välkommen att göra din AT i Värmland. Sjukvården i Värmland är precis som landskapet varierande med både glesbygd och stad.

Läkare undersöker ett barn i munnen. 

Värmland har två mindre akutsjukhus i Arvika och Torsby. Att arbeta på ett mindre sjukhus har sina klara fördelar och sin speciella charm. Centralsjukhuset i Karlstad erbjuder det stora sjukhusets möjligheter men är ändå överskådligt.

Vi satsar på utbildning

Hälso- och sjukvården i Värmland satsar på utbildning. Alla våra AT-läkare får ett eget utvecklingskonto för att stimulera till personlig utbildning. 

Hälso- och sjukvården i Värmland är en gemensam organisation indelad i två områden: Område öppenvård (primärvården och psykiatrin) och område slutenvård. Alla våra AT-läkare erbjuds samma grundläggande utbildningspaket. Flera kliniker har fått fina utmärkelser för god utbildningsmiljö.

Vår AT-tjänstgöring är på 21 månader. 

I vårt utbildningspaket erbjuder vi

Vi erbjuder alla våra AT-läkare samma grundläggande utbildningspaket, det innehåller bland annat:

 • Akutkurs - omhändertagande av akut svårt sjuka patienter.
 • Introduktion.
 • Studierektorer som bevakar att vår utbildning håller hög kvalitet och som ansvarar för din individuella utbildning.
 • En länsövergripande administrativ organisation, Utbildningscentrum, som ansvarar för de praktiska arrangemangen kring din AT-placering.
 • Personlig handledning som tillsammans med dig lägger upp en individuell utbildningsplan. 
 • Eget utvecklingskonto. 
 • Utbytesmånad - möjlighet till en månads valfri specialitet.
 • Utbildning i försäkringsmedicin. 
 • Ledarskapsutbildning för AT-läkare. 
 • Klinisk forskning - det finns möjlighet att kombinera AT med att bedriva forskningsprojekt.
 • Temadagar. 

Ansökan

Under 2024 erbjuder Region Värmland 48 AT-block, 24 på våren och 24 på hösten. 

Läs mer om AT-block och ansökan.

Möt Rebecka som gör sin AT med oss

– En lagom stor organisation, fast med stora medicinska kompetenser, så beskriver Rebecka Wästgård Region Värmland. Under läkarutbildningen i Örebro gjorde Rebecka praktik i Värmland, efteråt gjorde trivsel och personlig återkoppling att hon återvände för sin AT-tjänstgöring.

Läs hela intervjun med Rebecka.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?