Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Konflikten mellan Vårdförbundet och SKR och Sobona

Konflikten mellan Vårdförbundet och SKR och Sobona

Parterna i konflikten är å ena sidan Vårdförbundet och å andra sidan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Eftersom parterna inte kommit överens träder en övertids- och mertidsblockad i kraft klockan 16.00 torsdagen 25 april. Cirka 63 000 medlemmar i Vårdförbundet omfattas.

Vad handlar konflikten om?

Avtalsrörelsen 2024 har inte landat ett avtal med Vårdförbundet. Den stora frågan handlar om att Vårdförbundet vill ha arbetstidsförkortning. Vårdförbundets yrkande innebär en arbetstidsförkortning på tre timmar i veckan för medarbetare i kommuner och regioner som har kontaktyrken. Yrkandet skulle medföra att en stor del av våra medarbetare skulle arbeta 32 timmar i veckan. Det skulle kosta 36 miljarder kronor och kräva att det rekryteras 62 000 fler anställda nationellt.

De åtgärder Vårdförbundet tar till är övertidsblockad, mertidsblockad och nyanställningsblockad.

Påverkan på vår verksamhet

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvården påverkas av konflikten. Det kan till exempel handla om svårigheter att bemanna vårdplatser inom dygnet-runt-verksamheter.

För arbetsgivaren är patientsäkerheten prioriterad. Ingen patient får riskera att komma till skada på grund av konflikten.

Påverkas jag som patient?

Målsättningen är att verksamheten ska fungera som vanligt och att patienter inte ska påverkas men det går inte att garantera. Det kan hända att planerade undersökningar eller operationer ställs in. Skulle det hända kommer du som patient att få reda på det.

Som alltid är det det medicinska behovet som styr prioriteringen av patienter.

Och kom ihåg - tveka inte att söka vård!

Vilka omfattas?

De som omfattas av konflikten kommer från samtliga yrkesgrupper inom Vårdförbundets avtalsområde:

  • Barnmorskor
  • Biomedicinska analytiker
  • Röntgensjuksköterskor
  • Sjuksköterskor
  • Specialistsjuksköterskor

Med anledning av den pågående konflikten får vi många frågor om skyddsarbete och vad det innebär. I konflikten med Vårdförbundet är skyddsarbete något arbetsgivaren använder för att inte riskera patientsäkerheten.

Om skyddsarbete

Region Värmlands förhållningssätt är att verksamheten ska hållas i gång så långt det är möjligt. Inga patienter får komma till skada eller riskera att komma till skada. Skyddsarbete ska användas restriktivt och regleras i särskilt avtal mellan parterna.

Regionens förutsättningar så här långt in i konflikten:

  • Inga undantag: Inga verksamheter är förhandlade till att undantas från blockaden.
  • Inga hyrsjuksköterskor: I regionen finns inga hyrsjuksköterskor vilka skulle kunnat vara en möjlighet för arbetsgivaren att använda i stället för att beordra skyddsarbete. Det är i grunden en bra sak att vi inte har hyrsjuksköterskor – det är mer patientsäkert, det ger bättre kontinuitet och det är bättre hushållning med medborgarnas skattepengar att använda egen personal. I den här konflikten får avsaknaden av hyrpersonal till konsekvens att skyddsarbete används eftersom inga nya anställningar får göras.

Cirka hälften av regionens beordrade skyddsarbeten rör ambulanssjukvården. Ambulanssjukvårdens förutsättningar:

  • Inga undantag hittills till exempel om prioriteringsgrad av larm. Alla typer av larm ska hanteras.
  • Ingen möjlighet till att avlösa personal under pågående uppdrag inom ambulanssjukvården. I konflikten får det till konsekvens att många, korta skyddsarbeten beordras för att det är viktigast att ingen patient kommer till skada eller riskerar att komma till skada.
  • Det går inte att styra när uppdragen kommer och hur lång tid de kommer att ta. Kommer ett akut larm är det för medarbetare i tjänst att åka i väg.

Hur ser det ut i Region Värmland?

Så här ser det ut för sjuksköterskor, den största gruppen av Vårdförbundets medlemmar i Region Värmland.

Veckoarbetstidsmått

40 timmar för medarbetare som inte arbetar helgdagar.
38,25 timmar för medarbetare som schemaläggs både vardagar och helgdagar.

Veckoarbetstiden reduceras ytterligare när nattjänstgöring ingår:

10 procent natt = 36 timmar och 20 minuter

30 procent natt = 34 timmar och 20 minuter

Enbart natt = 34 timmar och 20 minuter

Medellön

38 004 kronor (april 2024)

Övertid eller fyllnadstid

Under 2023 fanns det i genomsnitt 2 577 tillsvidare- och visstidsanställda sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker.

Cirka 60 procent av dessa arbetade inte övertid eller fyllnadstid. Av de som arbetade övertid/fyllnadstid var det vanligast att arbeta motsvarande knappt ett arbetspass i månaden.

Av all arbetad tid, sjuksköterskor, var 3,2 procent övertid eller fyllnadstid.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?