Till startsidan

Kollektivtrafik

Det ska vara enkelt att resa inom Värmland. Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Kollektivtrafiken är ett verktyg för att uppnå långsiktigt hållbar regional tillväxt. Genom att öka tillgängligheten i Värmland förstoras de lokala arbetsmarknadsområdena i länet. Vi ansvarar för persontrafik med tåg, buss, båtbuss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och servicetrafik.

Varje år genomförs ungefär 17 miljoner resor med Region Värmlands trafikorganisatörer Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Länstrafiken och servicetrafiken sköts av Värmlandstrafik (varmlandstrafik.se). Tätortstrafiken inom Karlstads kommun sköts av Karlstadsbuss (karlstad.se/karlstadsbuss). Både Värmlandstrafik och Karlstadsbuss upphandlar samarbetspartners till att utföra själva trafiken.

Region Värmland är också regional kollektivtrafikmyndighet. Som myndighet ansvarar vi för den strategiska planeringen av kollektivtrafiken, vilken regleras av ett trafikförsörjningsprogram som tas fram årligen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?