Till startsidan
Start / Om regionen / Om Region Värmland / Uppföljning och analys / Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur Region Värmland har arbetat med patientsäkerhet under det gångna året. Hög patientsäkerhet är en av regionens viktigaste prioriteringar och inga vårdskador ett av våra fyra resultat- och kvalitetsmål.

I patientsäkerhetsberättelsen hoppas vi att du får en övergripande bild av hur Region Värmland arbetar med dessa frågor. I patientsäkerhetsberättelsen kan du bland annat läsa om:

  • Hur vi arbetar ur ett organisatoriskt perspektiv med patientsäkerhet.
  • Hur vi identifierar och hanterar vårdskador och följer upp patientsäkerhetsarbetet i organisationen.
  • Resultat som uppnås inom de olika patientsäkerhetsområdena.
  • Hur våra medarbetare och patienter bidragit till ökad patientsäkerhet genom avvikelser, synpunkter och klagomål.
  • Hur vi vill arbeta vidare kommande år med patientsäkerhet.

Läs våra patientsäkerhetsberättelser

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?