Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Arbetskraftsprognos till år 2035

Arbetskraftsprognos till år 2035

I januari 2010 fick Region Värmland i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar, där målet är samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering.

En viktig del i uppdraget är att ta fram underlag och analyser över framtida utbildningsbehov i regionen, och därför presenterar vi nu den här prognosen för Värmland.

När vi tolkar våra prognoser fram till 2035 kan vi konstatera att det finns stora utmaningar.

Vissa grupper i samhället riskerar att i ännu högre grad än idag hamna utanför arbetsmarknaden, till exempel på grund av att de inte har någon färdig gymnasieutbildning.

Andra grupper, som tvärt om har hög utbildning, har ändå svårt att få jobb inom det yrke som de har utbildat sig för.

I vissa branscher är det istället arbetsgivarna som har det svårt, eftersom de inte hittar arbetskraft med rätt utbildning. Den här prognosen visar tydligt att det problemet är på väg att växa ytterligare, något som riskerar att drabba utvecklingen i Värmland.

Ladda ner:

Rapport 19: Arbetskraftsprognos till år 2035 (pdf) Pdf, 8 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?