Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2012

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2012

För att klara de utmaningar som Värmland står inför behöver vi ta till vara all kompetens och alla kreativa idéer när det gäller att driva den regionala utvecklingen framåt.

Det handlar om att alla ska kunna få jobb. Det handlar om att företagen ska kunna hitta den arbetskraft de behöver. Det handlar om kommunikationer, om samarbete och om att ta tillvara idéer och uppmuntra inflyttning och företagsamhet. I förlängningen handlar det om möjligheterna att bo i Värmland och leva ett gott liv här.

Region Värmland är den organisation som leder och samordnar arbetet för en god regional tillväxt. En viktig del i det arbetet är att på olika sätt bidra till de projekt som bedöms kunna öka den regionala tillväxten. Det långsiktiga målet är att alla, oavsett ursprung, kön och sexuell läggning, ska ha möjligheter att utvecklas och trivas i Värmland.

Den här katalogen är ett sätt att presentera en del av allt det arbete som görs och som Region Värmland är en viktig del i. 

Ladda ner:

Rapport 13: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2012 (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?