Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Sverige-Norge – Gränslösa visioner

Sverige-Norge – Gränslösa visioner

Region Värmland presenterar rapporten ”Sverige-Norge – Gränslösa visioner”. Rapporten innehåller statistik som beskriver hur viktiga länderna är för varandra och intervjuer av personer som har Sverige-Norge som sitt uppdrag och högt på agendan.

Samverkan med Norge är sedan länge en prioriterad fråga för Region Värmland. Närheten till gränsen och en lång tradition av gränsregional samverkan ger en djup förståelse för de särskilda förutsättningar som påverkar samarbetet.

Rapporten vill bidra med kunskap och fungera som ett stöd för prioriteringar och vägval. En viktig del är en statistiksammanställning som tecknar en kvantitativ bild av relationen mellan länderna i siffror, värden och jämförelser. Sammanställning och slutsatser i Nordregios kvalitativa dokumentanalys1 ”Gränsregional samarbete i Värmland, Innlandet och Viken” (2023) har varit ett värdefullt underlag.

Erfarenheter och lärdomar

Som komplement till statistikavsnitten levandegörs rapporten genom intervjuer med företrädare för olika organisationer som är verksamma inom områden där gränsöverskridande samverkan är en del av arbetssätt och visioner. Deras berättelser vittnar om det som finns bakom siffrorna – nuläge, behov och målsättningar – som inte låter sig beskrivas av statistik. Som läsare får du bland annat en bild av vad grannskapet kan innebära för Sverige och Norge i internationella sammanhang, och hur tilliten mellan samhällsaktörer och beslutsnivåer påverkar människors möjligheter att leva sina liv oberoende av landsgränsen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?