Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Hämta material / Rapportserien / Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2010

Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2010

Region Värmland leder och samordnar det regionala tillväxtarbetet i regionen. Vårt tillväxtarbete tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet Värmland växer – och känner inga gränser 2009–2013.

Ett viktigt arbete för att genomföra intentionerna i det regionala utvecklingsprogrammet är att stödja olika typer av utvecklingsprojekt. Syftet med denna projektkatalog är att ge en bild över bredden av projekt och aktörer som alla på sitt sätt bidrar till den regionala tillväxten. I årets projektkatalog, den du har i din hand, har vi valt att särskilt lyfta projekt där EU spelat och spelar en betydande roll för projektets tillkomst och genomförande.

EU:s mest centrala instrument för att genomföra sin regionalpolitik, de så kallade strukturfonderna, är idag ett av de viktigaste finansiella verktygen i det regionala tillväxtarbetet. Under perioden 2007–2010 har Värmland i genomsnitt kunnat växla upp investerade medel fem gånger tack vare strukturfonderna. Resurserna från strukturfonderna ger oss extra muskler att kunna genomföra viktiga projekt för Värmland. EU:s strukturfonder har även bidragit till att ett nytt arbetssätt utvecklats på regional nivå. Ett arbetssätt som innebär att fler aktörer i allt större utsträckning samverkar och genomför utvecklingsprojekt tillsammans. Ett lyckat framgångsrecept! Värmland är en del av EU och EU en del av Värmland. 

Ladda ner:

Rapport 2: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2010 (pdf) Pdf, 2 MB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?