Till startsidan

EU:s program och fonder

Du som verkar i Värmland kan söka EU-stöd via strukturfonder, nämligen Regionalfonden, Socialfonden och vissa Interregprogram samt transnationella sektorsprogram.

EU-stöd söker du genom strukturfondernas förvaltande myndigheteter. Regionalfonden stödjer projekt som medverkar till att utveckla regioner i EU:s medlemsländer. Det vill säga, ditt projekt ska på något sätt bidra till Värmlands utveckling. Socialfonden ger stöd till kompetensutveckling på arbetsplatser med mera.

För att få EU-stöd måste projektet uppfylla olika kriterier som ställs av förvaltande myndigheter. Gemensamt för alla EU-projekt är att projektet ska ha en tydlig koppling till Värmlandsstrategin, som är en strategi fram till 2040, för alla som vill vara med och utveckla Värmland.

I samband med ansökan har du även möjlighet att söka medfinansiering hos Region Värmland. Kontakta oss för att få mer information om hur du ansöker om medfinansiering till ditt EU-projekt.

Projektansökan till EU:s strukturfondsprogram och investeringsfonder

Om du vill söka EU-finansiering kan du i listan nedan se vilken förvaltande myndighet du kan kontakta för mer information om utlysningar inom EU:s program och fonder. 

EU:s sektorsprogram

EU:s sektorsprogram är oftast tematiska och bedrivs transnationellt, vilket innebär att projekten involverar aktörer från flera europeiska länder. Till skillnad mot strukturfonderna, som är tilldelade till en viss region, är sektorsprogrammen möjliga att söka för alla länder och regioner inom EU. Projekten inom de flera hundratals sektorsprogrammen ska gärna vara innovativa och tydligt visa på ett mervärde för hela Europa.

Områden som omfattas av sektorsprogram är t.ex. miljö, energi, hälsa, forskning, arbetsmarknadsfrågor, utbildning och kultur. Läs mer om sektorsprogrammen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?