Till startsidan

Kompetens och kön – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor

Denna forskningsstudie undersöker hur föreställningar om kompetens och kön påverkar kompetensförsörjning och rekrytering till högre tjänster i Värmland. Studien genomfördes 2022 som en del av satsningen Attraktionskraft Värmland.

Rapporten "Kompetens och kön – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor" handlar om kompetensförsörjning och rekrytering till högre tjänster i Värmland. Rapporten pekar på flera utmaningar och behovet av att skapa en mer jämställd och inkluderande kompetensförsörjning i länet.

Våra föreställningar om kön och den praxis som finns i rekryteringsprocesser återskapar normer om kompetens som gynnar män och missgynnar kvinnor. I tillägg finns etablerade nätverk som inkluderar vissa och exkluderar andra, vilket skapar utmaningar för dem som inte har tillgång till dessa nätverk. Det är svårt att etablera sig i Värmland utan nätverk och kontakter. Vem som rekryteras påverkas av vad forskarna kallar för olika närhetsprinciper: regional, professionell och emotionell "närsynthet".

Den som kan tänkas "passa in" och som är känd av gruppen får ofta en fördel när vi rekryterar utifrån vår magkänsla. När vi gör sådana favoriseringar missar vi att ta tillvara den bredd av personer som redan finns i regionen och de inflyttare som kommer från andra delar av Sverige och världen – och därmed går vi miste om viktig kompetens.

Breddad rekrytering

Hur kan vi säkra framtidens kompetens? Hur kan vi öppna upp våra rekryteringsprocesser och få till en breddad rekrytering? Hur kan vi bättre ta tillvara på den mångfald av personer som finns här och som kommer till Värmland?

Läs mer om satsningen Attraktionskraft Värmland.

Om studien

Studien genomfördes under 2022 av forskarna Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, och Lena Grip, Karlstads universitet. Rapporten ”Kompetens och kön i Värmland – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor” publicerades i februari 2023.

Ladda ner rapporten "Kompetens och kön – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor".

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?