Till startsidan
Start / Utveckling & tillväxt / Regional utveckling / Kompetensförsörjning / Kartläggning av kompetensförsörjningen

Kartläggning av kompetensförsörjningen

Kartläggningar av värmländska arbetsgivares behov och beredskap syftar till att ge en samlad bild av kompetensförsörjningen i länet och att identifiera strukturella utmaningar som vår arbetsmarknad står inför. De ska också bidra till en gemensam kunskapsbild att ta fram och genomföra insatser utifrån som är hållbara över tid.

Rapporterna innehåller beskrivning av Värmlands nuläge samt egna kapitel per bransch med statistik, prognoser och intervjuer.

Rapporter

Region Värmland tar fram rapporter i samverkan med det värmländska näringslivet och offentlig sektor, där vi kärtlägger den värmländska kompetensförsörjningen. Kartläggningen visar på utmaningar, men också möjliga vägar framåt. 

Rapporterna för 2022

Här kan du läsa rapporten (webb).

Här kan du ladda ner och skriva ut rapporten (pdf). Pdf, 4 MB.

Här kan du läsa en kortversion av rapporten med de våra slutsatser (pdf). Pdf, 218 kB.

Rapporterna för 2020

Här kan du läsa rapporten i sin helhet (pdf). Pdf, 1 MB.

Här kan du läsa en kortversion av rapporten med de viktigaste slutsatserna och förslagen (pdf). Pdf, 261 kB.

Filmer 

Tre filmer har tagits fram i anslutning till rapporten som riktar sig till tre olika målgrupper: beslutsfattare, näringsliv och skola.

Beslutsfattare


Näringsliv


Skola 


Kommunrapporter 

Region Värmland har även tagit fram specifika rapporter till Värmlands 16 kommuner. De bidrar med ett brett underlag för att bedöma det egna utgångsläget och ger en överblick över hur befolkningen förväntas förändras till 2040. Generellt minskar befolkningen i arbetsför ålder samtidigt som framför allt den äldre delen av befolkningen ökar. Detta kommer bland annat ställa förändrade krav på äldreomsorg. 

Samtliga kommunrapporter innehåller befolkningsstatistik, arbetslöshet, utbildningsnivå, gymnasiebehörighet, unga som varken arbetar eller studerar, övergång till eftergymnasial utbildning, samt antal anställda per bransch. 

Här kan du ladda ner kommunernas rapporter.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?