Till startsidan

Ökad delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet

I Säffle synliggjordes ett glapp mellan hur medarbetare vill jobba med sin arbetsmiljö och hur chefer väljer att utforma arbetet.

När medarbetare själva får sätta ord på sin arbetsmiljö lyfter de mjuka värden som omfattas i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA. Även fast OSA behöver ett annat angreppssätt väljer många chefer att göra punktinsatser och åtgärda arbetsmiljöutmaningar som enstaka aktiviteter. Detta tolkades i projektet som att det saknas verktyg för att ta sig an OSA i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Tillföra kvalitativa metoder

Vi ville testa om vi kunde bidra till en förändring genom att tillföra kvalitativa metoder i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Cheferna skulle få konkreta verktyg för att både fånga upp och hantera de mjuka värdena och metoder för att jobba med OSA i det dagliga arbetet.

Därför togs det fram ett metodkit för cheferna innehållande några självinstruerande metoder. Syftet var att testa metoderna med sina medarbetare för att skapa delaktighet och fånga upplevelser och erfarenheter. En chef säger:

”Jag själv tror väldigt mycket på det här. Hur medarbetare kan vara delaktiga och påverka förändring.”

Efter att cheferna hade testat metodkitet reflekterade och summerade vi hur det hade gått. Några chefer kände sig duktiga för att de hunnit med alla övningarna och undrade om vi i projektet fick ut det vi ville ha. Någon annan tyckte det var svårt eftersom gruppen hade varit omotiverad och kortfattad. Någon gav uttryck för att det var genom att genomföra övningarna och ”vara” i processen som polletten trillade ner kring vad hela projektet handlade om. En chef säger:

”Jag som chef får tänka om – vad ska jag använda vår APT till? Jag behöver skapa förutsättningar för delaktighet med bra diskussioner. Utmanande för både mig och medarbetarna.”

Att man känner sig duktig över att ha genomfört alla övningarna eller undrar om projektet fått in det de ville ha, visar på hur vana cheferna är att göra punktinsatser och checka av. Kortfattade och omotiverade medarbetare kanske kan förklaras med att man inte är van att bli tillfrågad eller vara delaktig? En chef säger:

”När vi fick tillbaka insikterna blev det tydligare för mig hur det hänger ihop.”

Slutligen ser vi att de chefer och arbetsgrupper som har varit med och testat övningarna har visat både på mod och nyfikenhet att arbeta tillsammans på ett annat sätt. Många medarbetare uttryckte glädje och engagemang att få uttrycka sina upplevelser och erfarenheter. Detta gav projektet och chefen en ny typ av underlag att arbeta med.

Metoder som användes

Er vardag

I den bästa av världar

Tidsresan

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?