Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / Utställning Falnande språk

Utställning Falnande språk

Vandringsutställning Falnande språk - ur Finnskogen. Verk av Camilla Edström Ödemark. Fotot är beskuret.

Vandringsutställningen Falnande språk – ur Finnskogen kommer att visas på Finnskogscentrum i Lekvattnet den 1 juni - 31 augusti 2023. Läs om konstnärerna och sommarens program.

Utställningen är avslutningen på ett treårigt samarbete mellan Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna. Den består av verk av de konstnärer som presenteras nedan.

"Falnande språk - ur Finnskogen" följer de historiska spåren av svedjebrända utmarker och ekot av de röster som den skogsfinska migrationsrörelsen bar med sig hit en gång. Falnande språk startade som ett interregionalt residensprojekt som inleddes sommaren 2020. Idén var att samla ett urval nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare till en gemensam bildningsresa genom Finnskogen.

Presentation av konstnärerna

Malin Lin Nordström

Porträtt av Malin Lin Nordström.

Malin Lin Nordström

Malin Lin Nordströms konstnärliga arbete tar ofta sin utgångspunkt i platser, funna material, kulturella och historiska fenomen. Här intresserar hon sig för gränslandet mellan fiktion och verklighet, spekulativa narrativ, emotionella och geografiska liminaltillstånd, upplösandet av gränser mellan vetenskap och tro, gemensamt utforskande av handlingar och ritualer i en tid av sekularisering och globalisering, språk och interaktion och vardagsperformativitet.

Genom sin konstnärliga praktik återkommer Malin Lin Nordström till teman som geografisk förflyttning, migration, hemlängtan, kulturell identitet, att vara mittemellan, språket som bärare av identitet, som sammanför och som delar, som ger och tar makt, som osynliggör, som hjälper en att förstå men som också så ofta är otillräckligt. Här utgår hon också från sina egna erfarenheter som barn, av att prata förenklat, översätta, förklara; pendla mellan stolthet och skam; att aldrig fullt ut kunna kommunicera med sin familj; att vara mellan kulturer, längta hem till något som inte existerar, att betrakta den geografiska förflyttningen som ett svar.

Malin Lin Nordström (f. 1984, Hallstahammar) är verksam som konstnär i Tromsø, Norge. Nordström har också sin huvudsakliga konstnärliga utbildning från Kunstakademiet i Tromsø.

Jasmin Daryani

Porträtt av Jasmine Daryani

Jasmine Daryani

Jasmin Daryanis konstnärliga arbeten är på många sätt ett sökande efter ett språk, efter begrepp och formuleringar som har förmågan att gestalta erfarenheter från en politiserad vardag. I sitt konstnärskap undersöker hon föreställningar om migration (idéer om identitet, annanhet, sårbarhet och utsatthet) utifrån representationer i media. Daryani är inte bunden till ett specifikt medium men arbetar främst med fotografi och text. Här använder hon sig av poesi i både bild och text för att undersöka sociala och politiska konstruktioner, där en specifik händelse kan vara en möjlighet för att hitta en alternativ berättelse.

Jasmin Daryani (f. 1988, Tehran) är uppväxt i Sandviken och Gävle. Hon är utbildad vid Akademi Valand i Göteborg samt vid Konstfack i Stockholm.

Therése Olsson

Porträtt av Therese Olsson

Therése Olsson

Som konstnär, uppväxt i och återvänd till landsbygden i Värmland, har Therése Olsson under de senaste åren mer och mer knutit an sina arbeten till kampen om att bo på Landsbygden. Och att vi genom normer ständigt blir påminda om att den är på väg att försvinna.

I sitt konstnärskap – som ofta gestaltar sig i fotografi, video, skulptur och installationer av olika naturmaterial – arbetar Therése Olsson grundläggande med de fyra elementen eld, vatten, luft och jord. Samt den transformationskraft elementen har på naturen. Det att gå från ett stadium till ett annat, natur i relation till människa. Olsson ser på sin konst som en riktning till något annat. Att vara i världen på ett annat sätt.

För många människor ses exempelvis en skogsbrand som ren ödeläggelse medan det för andra livsformer är en naturlig cykel för överlevnad. Här är Olsson intresserad av liknande transformationer som ständigt pågår inom och utanför oss, som är en del av livet.

Therése Olsson (f.1988) bor och arbetar i Dragsjöberg, i den Värmländska skogen. Olsson är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen.

Pia Högman

Porträtt av Pia Högman.

Pia Högman

Pia Högman är verksam som formgivare med ett särskilt intresse för att undersöka och utveckla traditionella material och hantverksmetoder. Hennes arbetsprocess utgår ofta från händerna och med en närhet till råmaterialet undersöker hon olika lokala och hållbara praktiker. Här intresserar hon sig för skogens föränderliga och omstridda betydelser. Hur många ser på skogen som något som ska leverera. Stadsbor ska få sin dos av friskluft, svampar eller bär. Industrierna ska få bra papper att exportera. Skogsägarna ska få en tät skog som ger bra avkastning. Samtidigt som skogsbränder och ett förändrat klimat är aktuella hot. Utifrån dessa anspråk på skogen söker Högman, genom varierande tekniker och gestaltningsprocesser, olika sätt att synliggöra och ge röst åt skogens eget välmående, med skogen som den primära målgruppen.

Pia Högman (f.1988 i Gävle) har sin masterexamen i möbeldesign från Det Kongelige Danske Kunst Akademis Skoler For Arkitektur, Design og Konservering i Köpenhamn.

Camilla Edström Ödemark

Camilla Edström Ödemark

Camilla Edström Ödemarks konstnärliga praktik befinner sig i ett gränsland där subjektets tillstånd hela tiden pendlar mellan definition och total upplösning. I hennes videos, installationer och skulpturer återkommer hon ofta till myter, symboler och populärkulturella referenser för att närma sig frågor kring identitet, alienation och gränsdragning.

Camilla Edström Ödemark (f. 1985, Åland) har sin MFA från Kunstakademiet i Oslo och har tidigare studerat på Konstfack i Stockholm. Hon är baserad i Oslo och har de senaste åren visat sitt arbete på Galleri Sinne (Helsingfors), Galleri 54 (Gbg) och Kunstnernes Hus (Oslo). Under 2020 presenteras hennes arbete i två separatutställningar på Norsk Billedhoggerforening i Oslo och OK Corral i Köpenhamn.

Sommarens program på Torsby Finnskogscentrum

 • 31 maj klockan 17 Vernissage: Falnande språk
 • 1 juni: Säsongsöppning
 • 17 juni klockan 11–15: Sommarmarknad i Lekvattnet, i samarrangemang med Finnskogen Natur och kulturpark
 • 17 juni klockan 13: Workshop för barn, unga och familjer – skapa tillsammans med konstnären Therese Olsson
 • 12 juli klockan 18: Musik på finnskogen: Det värmländska musikarvet med riksspelman Mats Berglund
 • 9 augusti klockan 13: Workshop för barn, unga och familjer – skapa tillsammans med konstnären Therese Olsson
 • 9 augusti klockan 18: Musik på finnskogen: Anna Fält på Ritamäki
 • Dagliga visningar av utställningarna Finnskogens landskap och Falnande språk
 • Varje onsdag juni–augusti, klockan 11–12: Finnskogspromenad till Karmenkynna
 • Ljudvandring, på egen hand. Ta dig tid och lyssna till ljudverket "Jag går i cirklar för att komma fram till dig", 2022 av Malin Lin Nordström. Rör dig i utställningen eller någonstans i naturen.
  Ljudverket finns tillgängligt via varmlandsmuseum.se/finnskogscentrum
 • Videoverket Suuri Kutsuminen, 2022 av Camilla Edström Ödemark Previewlänk – vimeo.com/704519838

  Det treåriga projektet startade med en residensutlysning som genomfördes av Region Gävleborg. Läs mer om utlysningen och det som tidigare har hänt inom projektet på Region Gävleborgs webb.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?