Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / För dig som är tjänsteperson i en kommun

Bild och form för dig som är tjänsteperson i en kommun

Det finns både regionala och nationella myndigheter och organisationer som jobbar för att stärka och stötta kulturen.

Kulturpoolen

Kulturpoolen är en mötesplats för producenter och konsumenter inom kulturområdet i Värmland. Här kan kontakter knytas för samarbeten, uppdrag och inköp. Kulturpoolen är skapad av Region Värmland. 

kulturpoolen.se

Kulturrådet

Här kan du söka medel för utveckling och ta del av Kulturrådets uppdrag samt få information om hur medel fördelas nationellt.

kulturradet.se 

Statens Konstråd

Statens konstråd är en myndighet som producerar offentlig konst – arbete finns representerat i hela landet. Rådet utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. De producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och internationellt.

statenskonstrad.se

Boverket 

Boverket har ett övergripande ansvar för politikområdet "Gestaltad livsmiljö", tillsammans med ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens Konstråd. Boverket arbetar med att skapa förutsättningar för alla som planerar, bygger och förvaltar. Många berörs: politiker och tjänstepersoner i offentlig förvaltning, näringslivet, vetenskapen, civilsamhället och enskilda invånare. Begreppet omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv.

boverket.se

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden analyserar, utreder och sprider kunskap om konstnärernas villkor. De främjar möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, främjar konstnärlig utveckling och stödjer nyskapande kultur. Här kan du ta del av utredningar och rapporter inom området.

konstnarsnamnden.se

Konstnärernas Riksorganisation (KRO)

KRO företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Organisationen arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor för bild- och formkonstnärer. Här kan du bland annat läsa om tariffer, juridik, konstnärspolitik, konstnärernas villkor, arvodesrekommendationer och avtalsmallar. 

kro.se

Konstnärscentrum

Här förmedlas konstnärliga uppdrag och stöd till konstnärer. Organisationen finns i hela landet. Konstnärscentrums viktigaste arbetsområden är gestaltningsuppdrag i offentliga miljöer, uppdrag inom skola och stöd till fria konstprojekt.

konstnarscentrum.org

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?