Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Bild och form / Om bild och form

Om bild och form

Region Värmland arbetar för att stärka och utveckla dina möjligheter att verka, bo och utvecklas i Värmland. Vi vill inspirera genom erfarenhetsutbyte, underlätta kontakter med andra organisationer och förmedla kunskap. Vi gör det genom att arrangera utbildningar, nätverksträffar, konferenser, initiera och stödja projekt.

Färgpalett. AI-genererat innehåll

Det regionala uppdraget bild och form handlar om att på olika sätt främja konsten i Värmland. Det övergripande målet är att stärka infrastrukturen inom bild- och formområdet med inriktning samtidskonst. 

De professionella bild- och formkonstnärernas förutsättningar att utöva sitt yrke samt en utvecklad samverkan dem emellan är i fokus. Det handlar också om att stärka kunskapen inom regionen och kommunerna om konstnärernas kunskap och villkor. Regionen kan vara en resurs för att stärka det konstpedagogiska arbetet i länet vilket främjar barn- och unga. Vi är också en resurs och kompetensutvecklare för konstlivet och kommunernas långsiktiga utvecklingsarbete inom området.

Prioriterade områden

Nätverksträffar

Region Värmland arrangerar nätverksträffar med konstnärer i länet. Fokus för träffarna är dialog samt olika perspektiv på utveckling inom konstområdet.

Offentlig konst

I samarbete med Statens Konstråd, Kunskapsnav offentlig konst, bygger Region Värmland nätverk och kunskapsutbyte för att stärka möjligheterna för arbetet med offentlig konst i Värmland. I projektet ingår fem kommuner. Men vi bjuder in alla kommuner som vill ta del av våra träffar.

Konstnärliga residens

Artists in Residence Värmland (AiR Värmland) är igång genom ett samarbete med konstnärer, länets kommuner och konstverksamheter i regionen.

Sociala medier

Du hittar oss på:

  • Facebook: Plattform för samtida konst
  • Instagram: plattform_for_samtida_konst

Bild och form har stöd av Kulturrådet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?