Fusk

Som fusk räknas att kalla text för sin egen om man har:

  • Kopierat färdiga dokument från olika källor, till exempel en annan persons uppsats.
  • Kopierat fakta ordagrant från exempelvis wikis och klistrat in dessa i det egna dokumentet utan citattecken och källhänvisning.
  • Kopierat text från wikis eller liknande och sedan endast bytt ut ord här och där men lämnat större delen av formuleringar och struktur identiska med ursprungstexten.
  • Låtit någon annan skriva texten.

Som fusk räknas också att vid prov:

  • Använda sig av otillåtna hjälpmedel som till exempel fusklappar eller fotograferade sidor i böcker/på webben.
  • Ta hjälp av andra för att lösa uppgifter vid individuella prov genom SMS-frågor eller kika på vad andra skrivit med mera.

Åtgärder vid fusk:

  • Vid fusk blir arbetet eller provet underkänt.
  • Vid påträffat fusk första gången samtalar läraren med deltagaren.
  • Vid andra tillfället får deltagaren en skriftlig varning av rektor.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?