Försäkringar

Alla kursdeltagare på Kristinehamns folkhögskola har en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller hela läsåret.

För dig som är inackorderad gäller försäkringen heltid, dygnet runt.

För övriga kursdeltagare gäller försäkringen under ordinarie skolverksamhet samt resa till och från skolan. Försäkringen gäller även vid annan aktivitet som ingår i kursplanen, såsom exempelvis praktik, friluftsverksamhet, idrottsutövning, studiebesök, utflykter, skolresor och övriga aktiviteter anordnade och godkända av rektor eller motsvarande.

Vid skolresor/studieresor/praktikresor finns även en tjänstereseförsäkring som gäller för alla elever, den är särskilt viktig vid resor utanför Sverige. Vid sådana resor bör ni även komma ihåg att få med det så kallade ”Blå kortet” från Försäkringskassan som visar att ni omfattas av svensk socialförsäkring och att ni har rätt till offentlig vård inom EU/EES samt Schweiz.

Observera att eget lösöre på internaten inte täcks av skolans försäkring. Kontrollera med din egen hemförsäkring vad som gäller. Hemförsäkring måste alltså du som inackorderad ordna själv. Du är ekonomiskt ansvarig för skador du orsakar som gör reparationer nödvändiga. Om något går sönder ska du anmäla detta omedelbart till vaktmästare Mattias Blom.

Under praktik

För dig som bor på vårt internat gäller olycksfallsförsäkringen dygnet runt, även vid till exempel praktik. För övriga studerande som är ute på praktik gäller olycksfallsförsäkringen till och från praktikplatsen men också under själva praktiken.

Vi har dessutom en ansvarsförsäkring som täcker dig när du är på praktik och som gäller om du vållar skada på/för tredje man. Som med alla skadeärenden gör försäkringsbolaget en utredning om vållande.

Vid anmälan om skada eller övriga frågor kring olycksfallsförsäkringen, kontakta Per-Erik Dahlén 0703-882286

Skolan informerar om försäkringen i samband med kursstart samt när kontrakt skrivs för boende på elevhemmet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?