Klagomål

Vid missnöje/konflikt

Som kursdeltagare på folkhögskolorna tar man i första hand upp det man är missnöjd med den det berör. I andra hand tar man upp det med kursledare/klassföreståndare och i sista hand med biträdande rektor. Om någon av dessa inte kan lösa problemet kan hen hänvisa till skolans rektor. Om det är så att man fortsatt inte är nöjd utifrån dessa samtal finns möjlighet att överklaga ett beslut eller påtala det man som inte är nöjd med till skolans styrelse. Detta gör man skriftligen. Om missnöjet rör annat som inte ingår i den studeranderättsliga ordningen kan rektor hänvisa till områdeschefen för kultur och bildning, Region Värmland.

Kontakt

Om du behöver gå vidare med ditt ärende kan du skriftligen kontakta regionstyrelsen:

Region Värmland
Kultur- och bildningsnämnden
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad

Eller skicka till e-post till: info@regionvarmland.se

Kontakta rektor

Anmäla till FSR

Exempel på frågor du anmäla till FSR:

  • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat 
  • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader 
  • Brist på deltagarinflytande och studeranderätt 
  • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister 
  • En kurs upphör eller ställs in 
  • Disciplinära åtgärder (t.ex. avstängning och avskiljande) 

Kan man överklaga ett omdöme?

Om du anser att ett omdöme blivit satt på felaktiga grunder kan du vända dig till skolledningen med önskemål om en omprövning av ditt omdöme. Det är upp till skolan som utfärdat omdömet att avgöra om det finns grunder för att ta upp det till omprövning. Omdömen går inte att överklaga till någon annan instans än den skola som utfärdat dem. Det går alltså inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan. Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Mer i Folkbildningsrådets broschyr ”Dina rättigheter på folkhögskola”.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?