Påverka din studietid

Studerandeinflytande

En av folkbildningens kännetecken är att den studerande ska ha möjlighet att påverka sina studier till både innehåll och form. Detta förhållningssätt ska genomsyra planeringen i de ämnen och annan verksamhet som erbjuds vid Kristinehamns folkhögskola.

Varje vecka hålls ett klassråd, som är ett forum för information och diskussion om läget i klassen eller på skolan. Från varje klass väljs en representant till ett skolråd.

I skolrådet kan kursdeltagare från skolans alla klasser mötas tillsammans med personal och skolledning. Syfte är att ta fram idéer om förändringar i verksamheten och lyfta saker som man anser borde fungera bättre.

Rådet ska bevaka kursdeltagarnas rättigheter och arbetsmiljöfrågor och ta initiativ till gemensamma arrangemang

Skolrådets sammansättning

Skolrådet består av en representant för varje klass, rektor, kurator samt chef för service.

Ordförande och sekreterare väljs bland kursdeltagare för ett läsår. Omval av ledamöter till dessa poster får inte ske.

Två studerandeskyddsombud väljs bland kursdeltagarna i skolrådet för ett läsår. 

Vid behov har skolrådet möjlighet att adjungera andra personer från skolan.

Protokoll förs vid varje möte och läggs ut på hemsidan. Skolrådet sammanträder minst två gånger per termin.

Ärenden/frågor lämnas i skolrådets fack.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?