Till startsidan

För dig som PTP-handledare

Det är du som är handledare som ansvarar för professionshandledningen. För dig som är handledare finns möjligheten att delta vid en till två handledarträffar som anordnas av studierektorn.

Syftet med handledarträffarna är att stärkas i rollen som handledare genom utbyte av tankar och erfarenheter. Föranmäl gärna om du har särskilda önskemål på diskussionspunkter.

Handledaren ansvarar för yrkeshandledningen

Som PTP-handledare har du ansvar för professionshandledning av PTP-psykologen, det vill säga en generell inskolning till psykologyrket. Därutöver kan PTP-psykologer ha behov av metodhandledning relaterade till specifika arbetsuppgifter. Detta är inte generellt reglerat utan är något som man kan diskutera tillsammans med PTP-psykologen och dennes närmaste chef. Det är du som handledare som har i uppdrag att förvissa dig om att PTP-psykologen får arbetsuppgifter som motsvarar dennes kompetens.

Utforma en tjänstgöringsplan

Din första viktiga arbetsuppgift är att tillsammans med PTP-psykologen och dennes närmaste chef utforma en individuell och skriftlig tjänstgöringsplan som skall ligga som grund för PTP-året. Under tjänstgöringen ska planen regelbundet utvärderas och vid behov justeras. Tjänstgöringsplanens syfte är att säkerställa att PTP-tjänsten omfattar de arbetsuppgifter som Socialstyrelsen föreskriver. Tjänstgöringsplanen skall vara undertecknad av PTP-psykologen, handledaren och närmaste chefen.

Tjänstgöringsplan PTP (pdf) Pdf, 130 kB.

Bedömer om PTP-psykolog ska bli godkänd

Om PTP-psykologen riskerar att inte uppfylla kriterierna för godkännande rekommenderas att du tillämpar Psykologförbundets riktlinjer vid risk för underkännande. Du bör vara insatt i riktlinjerna eftersom det är handledarens ansvar att bedöma huruvida PTP-psykologen ska bli godkänd.

Psykologförbundets riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring (pdf) Pdf, 136 kB.

För att ansöka om legitimation kan PTP-psykologen skicka in intyget för godkänd PTP tidigast den sista anställningsdagen. Det är viktigt att förvissa sig om att alla handlingar bifogas ansökan. Använd gärna Socialstyrelsens checklista, för mer information se socialstyrelsen.se.

Handläggningstiden för ansökan om psykologlegitimation är ungefär tre veckor från det att ansökan tagits emot.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?