Till startsidan

Regionfastigheter

Regionfastigheter ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av Region Värmlands fastigheter i hela länet.

Vår huvuduppgift är att i samarbete med Region Värmlands verksamheter erbjuda funktionella och trivsamma lokaler samt verka för god tillgänglighet för våra besökare.

Regionfastigheter är organiserad i enheterna drift som ser till att den dagliga fastighetsdriften fungerar. Driften tar emot serviceanmälan och utför mindre anpassningar, underhåll och reparationer i Region Värmlands lokaler.

Serviceanmälan för lokaler och utrustning.

Inom fastighetsförvaltning finns fastighetsförvaltare med ansvar för olika delar av länet. De svarar för utveckling och förvaltning av lokaler i kontakt med Region Värmlands verksamheter.

Fastighetsprojektsenheten genomför investeringsprojekt och större underhållsprojekt inklusive utrustning- och flyttplanering.

Region Värmland har en stor konstsamling som hanteras av konstenheten. De svarar för konstnärlig gestaltning och miljön i det offentliga rummet. Konstenheten driver också Konsthall Spisrummet.

Regionfastigheter säkerställer bland annat fastigheternas medieförsörjning och skalskydd. Inom enheten teknikstöd finns specialkompetens för energi- och miljö, styr- och ventilation, CAD, VVS, el, brandskydd och säkerhetsfrågor.

Region Värmland
Regionfastigheter
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad

Besöksadress:
Hus 76, Centralsjukhuset

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?