Till startsidan

Schema för PTP-träffar

Föreläsningar och seminarier för PTP-psykologer äger rum flera gånger per termin. Vi ses oftast på måndagar mellan klockan 13 och 15. Som anställd PTP-psykolog inom regionen har du rätt att delta i utbildningsprogrammet. Välkommen!

Observera att schemat är preliminärt, fler punkter kan tillkomma.

Mejla eventuella förhinder till Johanna Rickardsson, studierektor för PTP-programmet (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).

September

Introduktion till PTP

Genomgång av PTP-handboken och PTP-programmets hösttermin.

 • Måndag 5 september kl. 10.00-15.30
 • Lokal: Samlingssalen, CSK (Röd gata, nära D/Solsidan)
 • Med: Studierektor för PTP-programmet Johanna Rickardsson och Studierektor för psykologkandidater Ann-Sofie Enyck

Psykolog i primärvården

Vad är primärvårdens uppdrag och hur arbetar psykologer där.

 • Måndag 19 september kl. 13.00-16.30 (Presentation 13.00-15.30, Forum 15.00-16.30)
 • Lokal: Föreläsningssalen/Cerebrum Utbildningscentrum CSK (Hiss E, vån 5)
 • Med: STP-Psykolog Oskar Eriksson, Psykologföreningen inom Region Värmland + PTP-forum

Oktober

Presentation av Psykologföreningens arbete

 • Måndag 3 oktober kl. 13.00-15.00
 • Lokal: Samlingssalen, CSK (Röd gata, nära D/Solsidan)
 • Med: Psykolog Ulrika Sharifi och psykolog Maja Hyvönen från Psykologföreningen

Psykotraumatologi + PTP-forum

 • Måndag 17 oktober kl. 13.00-16.00 (Presentation 13-15, Forum 15-16)
 • Lokal: Galaxen, Regionens Hus
 • Med: Specialistläkare Per-Olov Michel

Socialtjänsten - Familjeavdelningen

Information om verksamheten, anmälningsskyldigheten och handläggningen.

 • Måndag 31 oktober kl. 13.00-1500
 • Lokal: Galaxen, Regionens Hus
 • Med: Anna-Karin Brokvist

November

Psykolog i psykiatrin + PTP-forum

Vad är psykiatrins uppdrag och hur arbetar psykologer där.

 • Måndag 14 november kl. 13.00-16.00 (Presentation 13-15, Forum 15-16)
 • Lokal: Galaxen, Regionens Hus
 • Med: STP-Psykolog Lisa Franzén

Seminarium 1: Psykologrollens personliga konse-kvenser

Seminarium med fokus på psykologprofessionen.

 • Onsdag 30 november kl. 13.00-15.00
 • Lokal: Föreläsningssalen/Thorax Utbildningscentrum CSK (Hiss E, vån 5)
 • Med: Psykolog och psykoterapeut Christina Görsing Kleine

December

Seminarium 2: Att ge och ta handledning + PTP-forum

Seminarium med fokus på arbetsuppgiften PTP-handledning.

 • Måndag 5 december kl. 13.00-16.00 (Seminarium 13-15, Forum 15-16)
 • Lokal: Föreläsningssalen/Cerebrum Utbildningscentrum CSK (Hiss E, vån 5)
 • Med: Studierektor för PTP-programmet Johanna Rickardsson och Studierektor för psykologkandidater Ann-Sofie Enyck

Gemensam utvärdering av termin 1 och planering av termin 2

Utvärdering av hösten och planering av innehåll för vårens PTP-program.

 • Måndag 12 december kl. 13.00-16.00
 • Lokal: Galaxen, Regionens Hus
 • Med: Studierektor för PTP-programmet Johanna Rickardsson och Studierektor för psykologkandidater Ann-Sofie Enyck

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen