Till startsidan

Du är historisk!

Hösten 2023 kommer kvinnohistorien att ta plats i Värmland. Kvinnors berättelser ska nu samlas in, vecklas ut och synliggöras.

Att kvinnorna ges mindre plats i den breda historieskrivningen vet vi. Men visste du att det kan se lika illa ut om hundra år om vi inte gör något? I Du är historisk! samarbetar arkiv och bibliotek för att finna vägar att nå ut med kunskapen som finns i arkiven och för att samla in dagens kunskap till framtidens arkiv. Fokus för samarbetet är kvinnors historia. Kvinnors berättelser är svårare att hitta i arkiven och mindre representerade i historieskrivningen. Genom Du är historisk! vill vi bidra till att ändra på det.

Arkiv och bibliotek för vårt kulturarv

Arkiv och bibliotek är viktiga institutioner för att bevara och utveckla vårt kulturarv. I arkiven finns material och kunskap om historien. Biblioteken finns representerade i varje kommun som en scen för exponering och plats att lyfta fler berättelser än de som vanligen hörs. Genom biblioteken kan vi föra ut kunskapen som finns i dagens arkiv men också samla in dagens röster till framtidens arkiv.

Du är historisk! äger rum hela hösten 2023 och vi arbetar genom residens, seminarier, utställningar och samtidsdokumentation.

Dansare synliggör kvinnohistorien

Genom att erbjuda professionella kulturutövare residensvistelse på Arkivcentrum i Karlstad vill vi lyfta arkivmaterial till fler och på nya sätt. Under tre månader i höst kommer dansarna Sanna Norbäck Welin och Ana Strandberg arbeta för att synliggöra tystad kvinnohistoria genom dans, kropp och röst. Deras arbete kommer presenteras på biblioteken i Arvika och Forshaga, samt på Arkivcentrum Värmland.

Seminarieserie

Seminarieserien består av olika föreläsningar som belyser vikten av att spara sin historia, samt hur man kan närma sig och arbeta med arkivmaterial.

 • Anna Tascha Larsson om Stockholm kvinnohistoriska.
  Onsdag 4 oktober i Forshaga
  Torsdag 5 oktober i Arvika
 • Sara Lövestam om Monikatrilogin
  24 oktober Arvika
  25 oktober Forshaga
 • Roya Mosleh med boken 55 starka röster
  20 november Arvika
  21 november Forshaga
 • Konstnären Anna Lidberg berättar och samtalar om konstverket Tack mödrar det gjorde ni bra som sedan augusti 2020 finns på Dejeforsbron.
  17 oktober klockan 18.00, Deje bibliotek

Utställningar

Kvinnor i Karlstad

På olika centrala platser runtom i Karlstad berättas om kvinnor som haft en relation till den specifika platsen.

100 år genom 10 saker

Utställningen har tagits fram av Stockholms kvinnohistoriska. Den visar vanliga föremål som bär på berättelser som har påverkat kvinnors vardag och format förutsättningarna för ett mer självständigt liv.

Samtidsdokumentation

Biblioteken i Arvika och Forshaga arrangerar skrivworkshop för att samla in dagens berättelser om Värmlands kvinnor. På vår digitala insamlingssida kan fler bidra med sina berättelser och reflektioner. Berättelserna sparas för framtiden.

Ett samarbete mellan många aktörer

Du är historisk! är ett samarbete mellan Region Värmlands kulturavdelning och arkivenhet, Föreningsarkivet i Värmland, folkbiblioteken i Arvika och Forshaga samt Stockholms kvinnohistoriska. Satsningen är en del av projektet Biblioteket som demokratisk arena och får stöd av Kulturrådet.

Läs mer på Stockholms kvinnohistoriskas webb

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?