Till startsidan

Fler insatser inom projektet Biblioteket som demokratisk arena

Här kan du läsa mer om avslutade och pågående insatser inom ramen för Biblioteket som demokratisk arena.

Demokrativeckan 2021

Värmlands kommuner, Länsstyrelsen och Region Värmland har gemensamt skrivit under den nationella Demokratideklarationen som togs fram i samband med att Sveriges demokrati firar 100 år. Som ett gemensamt värmländskt åtagande arrangerades en demokrativecka hösten 2021, ett år innan valet. Vi stöttade bibliotekens deltagande och gemensamma insatser bland annat genom seminarier, språkcafé och skrivkampanjen Din röst som riktade sig till unga personer mellan 13 och 19 år. Skrivkampanjen återkommer 2022.

KulturCrew – i samarbete med Riksteatern Värmland

Kulturcrew är ett koncept för att utbilda barn och unga i arrangörskap. Det drivs av Riksteatern och är en beprövad modell när det gäller att skapa möjligheter för unga att engagera sig i kultur. I Värmland samarbetar vi för att KulturCrew också ska spridas till folkbibliotek.

Mer om Kulturcrew (riksteatern.se).

Uppdragsutbildning: Kultur och demokrati

I samarbete med Göteborgs universitet erbjöd vi hösten 2021 denna utbildning till bibliotekspersonal och andra nyckelpersoner i kommunerna som är drivande i utvecklingsfrågor som rör kultur och demokrati. Kursen behandlade relationen mellan kultur och demokrati samt hur kulturinstitutioner som bibliotek kan utvecklas som platser för demokratiutveckling.
Parallellt med kursen arrangerade vi en föreläsningsserie som var öppen för bibliotekspersonal och andra intresserade inom och utanför Värmland. Erfarenheterna från utbildningen tar vi med oss in i projektets fortsättning.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?