Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Filmstöd / Filmteknikstöd / Regelverk för filmteknikstöd

Regelverk för filmteknikstöd

Stödet syftar till att främja filmproduktionen i Värmland.

Stödets omfattning

Tidsbestämd och kostnadsfri tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning som Region Värmland äger eller disponerar genom hyres- eller samverkansavtal.

Villkor

 • Stödet är i första hand kopplat till projekt som Region Värmland samproducerar eller som beviljats arbetsstipendium.
 • Mottagare av teknikstöd ska ha fyllt 18 år och bedömas vara behörig att hantera inspelnings- och redigeringsutrustningen av filmteknikansvarig (Stefan Barkman) på Region Värmland.
 • Det ska framgå av filmens för- och/eller eftertexter och eventuellt marknadsförings- och informationsmaterial inklusive egna webbplatser att den gjorts med stöd av Region Värmland.
 • Stödmottagare ska förse Region Värmland med en digital kopia av den färdiga filmen.

Ansökan

 • Ansökan ska göras via digitalt formulär (se nedan)
 • Om teknikstödet inte är kopplat till samproduktion eller ett arbetsstipendium ska ansökan innehålla manuskript, synopsis och projektbeskrivning.
 • Ansökan ska lämnas senast en månad före inspelningsstart.
 • Ansökan handläggs och beslutas av filmkonsulent på Region Värmland. Handläggaren bedömer möjligheterna att göra en bra film utifrån manuskriptets, projektbeskrivningens och filmarens kvaliteter. Vid handläggning av stödet prioriteras kvinnliga sökanden. Stöd ges inte till projekt av utpräglat kommersiell karaktär, till exempel reklam- eller beställningsfilmer.
 • Ansökningar är att betrakta som allmän handling och diarieförs hos Region Värmland.

Ansvar

 • Utrustning får endast användas av den som har adekvat utbildning eller erfarenhet.
 • Stödmottagaren är personligt ansvarig för den lånade tekniken och blir ersättningsskyldig för utrustning som saknas eller för reparation av utrustning som skadats på grund av försumlighet.

Försäkring

Region Värmlands försäkring täcker inte utlåning av teknik. Kontrollera därför att du har en egen försäkring som täcker eventuell stöld eller skada, till exempel företagsförsäkring eller hemförsäkring. Observera att det kan krävas tilläggsförsäkring till hemförsäkring för att nå upp till utrustningens värde – kontrollera med ditt försäkringsbolag.

Förvara alltid utrustningen på ett sådant sätt att stöld eller skada förhindras. Kamera eller annan utrustning ska aldrig lämnas utan tillsyn på inspelningsplats eller i fordon. Kontrollera alltid att du har all utrustning med dig från inspelningsplatsen. Stöld eller skada ska genast anmälas till filmteknikansvarig på Region Värmland.

Boka

Region Värmland har kameror, ljudutrustning, ljus, en del kringutrustning och redigeringsdatorer. Boka tekniken i god tid innan den hämtas. Du gör det genom att kontakta filmteknikansvarig Stefan Barkman (kontaktuppgifter hittar du längre ner).

Hämta och lämna

Utrustning förvaras hos Region Värmland i Karlstad. Du hämtar och lämnar utrustningen där på överenskommen tid med filmteknikansvarig.

Den som beviljats stöd ska personligen hämta och återlämna tekniken. Kvittering ska ske vid båda dessa tillfällen. Avsätt gott om tid för genomgång av utrustningen, både vid hämtning och återlämning – ju mer utrustning, desto längre tid!

När du lämnar tillbaka kameran ska batterierna vara fullt laddade. När du lämnar tillbaka dator/redigeringsutrustning tar Region Värmland inget ansvar för filer eller annat material som finns kvar.

Ansökan

Ansök här


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?